ให้คำปรึกษาด้านงานบริหารงานบุคคล​และทำแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง​

- HR Policy - แผนการฝึกอบรม-พัฒนาบุคลากร - ​ BCP ( Business Continue Plan) - ERP ( Emergency response Plan) : Focus on​ Covid situation - Salary​ structure - Other

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาด้านงานบริหารงานบุคคล​และทำแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง​

  • 1. รับคำร้องทาง Call, VDO call, Message
  • 2. ให้คำปรึกษา, ออกเอกสารประกอบหรือไฟล์งาน
แพ็กเกจ
นโยบายงานบุคคล,เอกสารประกอบ,งานเงินเดือนและอื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับเป็นไฟล์งาน หรือเอกสารประกอบ

ให้คำปรึกษางานด้านบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พูดคุยให้คำปรึกษาทาง - VDO Call & Call ( 30 นาที ) - ข้อความถาม-ตอบ ( 10 คำถาม )

ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม / กิจกรรมส่งเสริมองค์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์การจัดทำโครงการ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์โครงการ, ระยะเวลาดำเนินการ, งบประมาณ, ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่องทางติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฟรีแลนซ์
Yui

มีประสบการณ์ด้านงานHR มากกว่า 10 ทุกบริษัทต่างชาติและบริษัทไทย เช่น Employee engagement, Salary structure, BCP, CSR, HR system etc.

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน