งานออกแบบโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

งานออกแบบโครงสร้างบ้านและอาคารที่พักอาศัย ขนาดสูง 8 ชั้น โรงงาน และโรงแรม รวมทั้งถอดวัสดุประมาณราคา. งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างบ้านและอาคารทุกขนาดความสูง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานออกแบบโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

  • 1. ออกแบบโครงสร้าง พร้อมรายการคำนวณทำเล่มเซ็นรับรองรายการคำนวณพร้อมแนบใบวุฒิวิศวกร ระบุรายการspecification ของวัสดุที่ใช้้ออกแบบให้ผู้ว่าจ้างเป็น Hard Copy จำนวน 3 ชุดและ soft copy ในรูปของ PDF file ในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น
  • 2. ถอดวัสดุพร้อมประมาณราคางานโครงสร้างที่ออกแบบพร้อม Back up sheetเป็นเล่มให้ผู้ว่าจ้างจำนวน 2 ชุดและ File งานเป็น PDF file ในแผ่น CD ข้างบนในรูปของ file excel
แพ็กเกจ
งานออกแบบโครงสร้างรวมประมาณราคาไม่รวมเขียนแบบ CAD
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

งานคำนวนโครงสร้างขนาด 1 ชั้น พร้อมรายการคำนวนในรูปแบบ Hardcopy จำนวน 3 เล่ม และ soft copy ในแผ่น CD รูป PDF จำนวน 1 แผ่น พร้อมรายการถอดวัสดุและประมาณราคาในส่วนของโครงสร้างด้วย ในรูปแบบ Hard copy จำนวน 3 ชุดและในรูปของ excel file ในแผ่น CD ข้างบน โดยไม่รวมการเขียนแบบ AutoCad

งานออกแบบโครงสร้างรวมประมาณราคาไม่รวมเขียนแบบ CAD
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

ออกแบบโครงสร้าง 2 ชั้น พร้อมรายการคำนวณในรูปแบบ Hard copy จำนวน 3 เล่ม และ soft copy ในแผ่น CD PDF file จำนวน 1 แผ่นพร้อมรายการถอดวัสดุและประมาณราคาในส่วนของโครงส้รางในรูปแบบ Hard Copy จำนวน 3 ชุดและในรูปของ excel file ในแผ่น CD ข้างบนโดยไมรวมการเขียนแบบ Autocad

งานออกแบบโครงสร้างรวมประมาณราคาไม่รวมเขียนแบบ CAD
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

งานออกแบบโครงสร้าง 3-4 ชั้น พร้อมรายการคำนวณในรูปแบบ Hard copy จำนวน 3 เล่มและ soft copy ในแผ่น CD PDF file จำนวน 1 แผ่นพร้อมรายการถอดวัสดุและประมาณราคาในส่วนของโครงสร้างในรูปแบบ Hard copy จำนวน 3 ชุดและในรูปของ excel file ในแผ่น CD ข้างบนโดยไม่รวมการเขียนแบบ Autocad

ฟรีแลนซ์
worrayout

จบ วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบการณ์ทำงานทั้งงานควบคุมงานออกแบบงานอาคารบ้านสะพานโรงแรม รถไฟฟ้าทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ประเทศบังคลาเทศ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลารวม 30 ปี วุฒิวิศวกรสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สย4629

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน