งานออกแบบโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

0.0

งานออกแบบโครงสร้างบ้านและอาคารที่พักอาศัย ขนาดสูง 8 ชั้น โรงงาน และโรงแรม รวมทั้งถอดวัสดุประมาณราคา. งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างบ้านและอาคารทุกขนาดความสูง

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ งานออกแบบโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

  • 1. ออกแบบโครงสร้าง พร้อมรายการคำนวณทำเล่มเซ็นรับรองรายการคำนวณพร้อมแนบใบวุฒิวิศวกร ระบุรายการspecification ของวัสดุที่ใช้้ออกแบบให้ผู้ว่าจ้างเป็น Hard Copy จำนวน 3 ชุดและ soft copy ในรูปของ PDF file ในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น
  • 2. ถอดวัสดุพร้อมประมาณราคางานโครงสร้างที่ออกแบบพร้อม Back up sheetเป็นเล่มให้ผู้ว่าจ้างจำนวน 2 ชุดและ File งานเป็น PDF file ในแผ่น CD ข้างบนในรูปของ file excel

แพ็กเกจ ราคา งานออกแบบโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

งานออกแบบโครงสร้างรวมประมาณราคาไม่รวมเขียนแบบ CAD

฿15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

งานคำนวนโครงสร้างขนาด 1 ชั้น พร้อมรายการคำนวนในรูปแบบ Hardcopy จำนวน 3 เล่ม และ soft copy ในแผ่น CD รูป PDF จำนวน 1 แผ่น พร้อมรายการถอดวัสดุและประมาณราคาในส่วนของโครงสร้างด้วย ในรูปแบบ Hard copy จำนวน 3 ชุดและในรูปของ excel file ในแผ่น CD ข้างบน โดยไม่รวมการเขียนแบบ AutoCad


งานออกแบบโครงสร้างรวมประมาณราคาไม่รวมเขียนแบบ CAD

฿23,000
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

ออกแบบโครงสร้าง 2 ชั้น พร้อมรายการคำนวณในรูปแบบ Hard copy จำนวน 3 เล่ม และ soft copy ในแผ่น CD PDF file จำนวน 1 แผ่นพร้อมรายการถอดวัสดุและประมาณราคาในส่วนของโครงส้รางในรูปแบบ Hard Copy จำนวน 3 ชุดและในรูปของ excel file ในแผ่น CD ข้างบนโดยไมรวมการเขียนแบบ Autocad


งานออกแบบโครงสร้างรวมประมาณราคาไม่รวมเขียนแบบ CAD

฿30,000
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

งานออกแบบโครงสร้าง 3-4 ชั้น พร้อมรายการคำนวณในรูปแบบ Hard copy จำนวน 3 เล่มและ soft copy ในแผ่น CD PDF file จำนวน 1 แผ่นพร้อมรายการถอดวัสดุและประมาณราคาในส่วนของโครงสร้างในรูปแบบ Hard copy จำนวน 3 ชุดและในรูปของ excel file ในแผ่น CD ข้างบนโดยไม่รวมการเขียนแบบ Autocad


company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!