บริการพนักงานบัญชีทดแทน (Outsource Accounting)

0.0

สำนักงานให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ บริการพนักงานบัญชีชั่วคราว บริการรับทำเงินเดือน โดยกลุ่มทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านโดยตรง เพื่อให้งานที่ออกมาตรงใจลูกค้าและมีคุณภาพสูงสุด

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ บริการพนักงานบัญชีทดแทน (Outsource Accounting)

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. ทำใบเสนอราคา

แพ็กเกจ ราคา บริการพนักงานบัญชีทดแทน (Outsource Accounting)

ธุรกิจขนาดเล็ก

฿3,600
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รายเดือน - บันทึกบัญชีและสรุปรายงานการเงิน - ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม ครึ่งปี - จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปลายปี - จัดทำงบการเงิน และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

พนักงานบัญชีชั่วคราว

฿28,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

พนักงานบัญชี ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำเป็น ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำโดยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานลูกค้า


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

ธุรกิจขนาดกลาง

฿5,500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- บริการ ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน - บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1 3 53) รายเดือน - บริการ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) รายเดือน - บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - บริการจัดทำรายงานและบริการด้านประกันสังคม


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!