บริการพนักงานบัญชีทดแทน (Outsource Accounting)

สำนักงานให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ บริการพนักงานบัญชีชั่วคราว บริการรับทำเงินเดือน โดยกลุ่มทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านโดยตรง เพื่อให้งานที่ออกมาตรงใจลูกค้าและมีคุณภาพสูงสุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการพนักงานบัญชีทดแทน (Outsource Accounting)

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. ทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ธุรกิจขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รายเดือน - บันทึกบัญชีและสรุปรายงานการเงิน - ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม ครึ่งปี - จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปลายปี - จัดทำงบการเงิน และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)

พนักงานบัญชีชั่วคราว
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

พนักงานบัญชี ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำเป็น ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำโดยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานลูกค้า

ธุรกิจขนาดกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- บริการ ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน - บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1 3 53) รายเดือน - บริการ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) รายเดือน - บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - บริการจัดทำรายงานและบริการด้านประกันสังคม

ฟรีแลนซ์
เยาวลักษณ์

สำนักงานให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ บริการพนักงานบัญชีชั่วคราว บริการรับทำเงินเดือน โดยกลุ่มทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านโดยตรง เพื่อให้งานที่ออกมาตรงใจลูกค้าและมีคุณภาพสูงสุด

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน