รับออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT

0

- รับออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหา - ให้คำปรึกษา - ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบ [On-Site / Remote Support] - จัดหาอุปกรณ์ IT Solution: Network, System, Web and Cloud Computing Certificate: MCP, MCSA 2012, MCSE Infra 2012, MCSE Private Cloud 2012 MCSE Cloud Platform and Infra 2016 , MCT, Sec+ ผลงานที่ผ่านมา สถาบันการศึกษา: (ม. ราชภัฎบ้านสมเด็จ, ม. ภูเก็ต, ม. มหาสารคาม, ม. ราชภัฎพระนคร, ม. มหิดล BIOPHICS) - MS. Active Directory Domain Service (ADDS) - Azure AD Connect - MS. Office 365 - MIM - ADDS - Exchange บริษัททางด้านสายการบิน: (TG, AOT) - ADDS - MS. Active Directory Certificate Service (ADCS) - Virtualization [HA] - Monitoring - Remote App - Private Cloud - VDI บริษัททางด้านขนส่ง: (Leschaco) - Azure Site Recovery ธนาคาร (ไทย และต่างประเทศ) (กรุงศรี, Groupe BPCE, SAM, BOI) - ADDS - ADCS - NPS - Remote App - Backup (ADDS) - Migrate / Update Server - SCCM / Deploy App, OS, Patch and Baseline - Fix vulnerability - M365 บริษัททางด้านอัญมณี: (HighEndCollections) - Network & Active Directory บริษัททางด้านสายตา: (Rodenstock) - ADDS - MS. Exchange ราชการ: (RD, PWA, DIT, MOPH) - ADDS - ADCS - MS. Exchange - Antivirus - VA & Pentest - Move Datacenter to Inet

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT

  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า
  • 2. แนะนำ Solution ให้กับ ลูกค้า
แพ็กเกจ
ขั้นต่ำ฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- งานที่มีคุณภาพ (โดยทางเราจะมีการ ตกลง เรื่อง Solution เพื่อ ให้ได้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ และได้ผลงานออกมาดีที่สุด) - รับประกันผลงาน 1 เดือน [แก้ไขโดยการ Remote Support] จากประสบการณ์โดยตรงทางด้าน IT (Network & Infra) มา 10 ปี ทั้งลูกค้าทางภาครัฐ เอกชน รวมถึง ธนาคารทั้งไทย และต่างประเทศ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!