รับออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT

- รับออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหา - ให้คำปรึกษา - ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบ [On-Site / Remote Support] - จัดหาอุปกรณ์ IT Solution: Network, System, Web and Cloud Computing Certificate: MCP, MCSA 2012, MCSE Infra 2012, MCSE Private Cloud 2012 MCSE Cloud Platform and Infra 2016 , MCT, Sec+ ผลงานที่ผ่านมา สถาบันการศึกษา: - MS. Active Directory Domain Service (ADDS) - Azure AD Connect - MS. Office 365 บริษัททางด้านสายการบิน: - ADDS - MS. Active Directory Certificate Service (ADCS) - Virtualization [HA] - Monitoring - Remote App - Private Cloud - VDI บริษัททางด้านขนส่ง: - Azure Site Recovery ธนาคาร (ไทย และต่างประเทศ): - ADDS - Remote App - Backup (ADDS) - Migrate / Update Server - SCCM / Deploy App, OS, Patch and Baseline - Fix vulnerability - M365 บริษัททางด้านอัญมณี: - Network & Active Directory บริษัททางด้านสายตา: - ADDS - MS. Exchange ราชการ: - ADDS - ADCS - MS. Exchange - Antivirus - VA & Pentest - Move Datacenter to Inet บริษัททางด้านอุปโภค บริโภค: - Transfer DataCenter to Cloud

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT

  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า
  • 2. แนะนำ Solution ให้กับ ลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- งานที่มีคุณภาพ (โดยทางเราจะมีการ ตกลง เรื่อง Solution เพื่อ ให้ได้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ และได้ผลงานออกมาดีที่สุด) - รับประกันผลงาน 1 เดือน [แก้ไขโดยการ Remote Support] จากประสบการณ์โดยตรงทางด้าน IT (Network & Infra) มา 10 ปี ทั้งลูกค้าทางภาครัฐ เอกชน รวมถึง ธนาคารทั้งไทย และต่างประเทศ

ฟรีแลนซ์
Yingkamol

- รับออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหา - ให้คำปรึกษา - ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบ [On-Site / Remote Support] - จัดหาอุปกรณ์ IT Solution: Network, System & Cloud Computing Certificate: MCP, MCSA 2012, MCSE Infrastructure 2012, MCSE Private Cloud 2012 MCSE Cloud Platform and Infrastructure 2016 , MCT, Sec+

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน