รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล งานวิจัย

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทาง สถิติ SPSS - คำนวนกลุ่มตัวอย่าง (sample size) - ออกแบบสอบถาม - คีย์ข้อมูล พร้อมจัดทำคู่มือลงรหัส - วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มดสอบสมมติฐาน และแปลผล (บทที่ 4) - เขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5) - ตรวจสอบความถูกต้องการรูปแบบการอ้างอิง Reference ให้ถูกต้อง - จัดทำสารบัญออโต้ - จัดหน้าเอกสาร/รายงาน ** ลูกค้าสามารถเข้ามาพูกคุย ปรึกษา ก่อนเริ่มงานได้ ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับตัวแปรและความยากง่ายของการวิเคราะห์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล งานวิจัย

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการจ้าง
  • 2. ทางเรา(ฟรีแลนซ์) ดูเนื้องานและประเมินราคา พร้อมทําใบเสนอราคาเข้า ระบบ Fastwork
แพ็กเกจ
ออกแบบสอบถาม และ คีย์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ไฟล์แบบสอบถาม ในรูปแบบ pdf หรือ online (ตามที่ลูกค้าต้องการ) 2. ไฟล์ data set 3. คู่มือลงรหัส ในรูปแบบ word ** สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง ภายใน 15 วันหลังส่งมอบงาน **ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน

งานวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผล และอภิปรายผล (บท 4 - 5)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ไฟล์ data set ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS 2. ไฟล์ output จากโปรแกรม SPSS 3. ไฟล์บทที่ 4 ในรูปแบบ word หรือ pdf 4. ไฟล์บทที่ 5 ในรูปแบบ word หรือ pdf ** สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง ภายใน 15 วันหลังส่งมอบงาน ** ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน

ฟรีแลนซ์
chidchamaiporn

เรามีประสบการณ์การทำงานในด้าน website มามากกว่า 8 ปี รวมถึงงานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทำงานใน ตำแหน่ง Software Engineer สามารถพัฒนาได้ในรูปแบบ Full Stack ทั้ง Frontend and Backend การพัฒนาระบบ API และการออกแบบหน้าจอให้เหมาะสมกับลูกค้า เข้ามาพูดคุยสอบถาม ปรึกษา ได้เลยค่ะ

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
24 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน