พิธีกรงานทางการ-กึ่งทางการ (ภาษาไทย)

รับงานพิธีกรทั้ง online และ onsite - มีบัตรผู้ประกาศ - เป็นพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MC of Thammasat) - มีประสบการณ์พิธีกรภาคภาษาไทยหลายรูปแบบ - งานที่ผ่านมา เช่น งาน Thailand International Half Marathon, งาน Open House มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, งานปฐมนิเทศนักศึกษา, งานลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก, งาน TEDXBangkok, งานมงคลสมรส, งานสัมมนาหน่วยงานรัฐฯ เป็นต้น - ตกลงราคาได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิธีกรงานทางการ-กึ่งทางการ (ภาษาไทย)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดชื่องาน/วัน เวลา สถานที่จัดงาน/สเกลงาน (หากมีกำหนดการประกอบจะดีมากๆค่ะ)
  • 2. ประเมินงานและสรุปราคา
แพ็กเกจ
MC ครึ่งวัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิธีกรดำเนินงาน ตามวัน เวลา และบรีฟของลูกค้า เวลาครึ่งวัน (ไม่เกิน 3 ชม.)

MC เต็มวัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิธีกรดำเนินงาน ตามวัน เวลา และบรีฟของลูกค้า เหมาเต็มวัน

MC online
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิธีกรดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์ม online ตามวัน เวลา และบรีฟของลูกค้า - เวลาครึ่งวัน (ไม่เกิน 3 ชม.) 3,000.- - เหมาเต็มวัน 5,000.-

ฟรีแลนซ์
Yanisa

- พิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MC of Thammasat) - จบจาก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มีประสบการณ์การเขียนบทเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) และเคยทำงานที่โครงการศูนย์ผลิตเสียงบรรยายภาพ ของ กสทช. - มีบัตรผู้ประกาศ ที่รับรองโดย กสทช. - ประสบการณ์พิธีกรและลงเสียง

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
30 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน