งานแปลภาษา

รับแปลภาษาไทย-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย แปลเอกสาร บทความทั่วไป บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัยทางวิชาการ -มีประสบการณ์ทำงานด้านการแปลภาษา -เคยเป็นนักเรียนทุนเต็มจำนวนแลกเปลี่ยนโครงการ OEG สหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2016-2017 -ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 860 -ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกรดเฉลี่ย 3.81

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานแปลภาษา

  • 1. รับข้อมูลงานที่ต้องการแปลจากลูกค้า
  • 2. ประเมินราคางานและระยะเวลาทำงานเบื้องต้น โดยพิจารณาจากปริมาณ ความยากของเนื้อหา โดยงานอาจเสร็จเร็วที่สุดภายใน 1 วัน หากมากกว่านั้นจะแจ้งรายละเอียดให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน
แพ็กเกจ
แปลงานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-แปลงานเอกสารหรือบทความทั่วไปเริ่มต้น 350/หน้ากระดาษ A4 โดยลูกค้าจะได้รับงานทั้งแบบ word หรือ pdf หรือได้ทั้งสองแบบ -ระะเวลาการทำงาน 1-2 วัน

แปลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-แปลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ต้องใช้ศัพท์เฉพาะ ราคาเริ่มต้น 450/หน้ากระดาษ A4 โดยลูกค้าจะได้รับงานทั้งแบบ word หรือ pdf หรือได้ทั้งสองแบบ -ระะเวลาการทำงาน 3-5 วัน (หากลูกค้าต้องการเวลาที่เร็วกว่ากำหนดสามารถแจ้งได้)

ฟรีแลนซ์
ญาณิศา

มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาหลายปี เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา โครงการ OEG 1 ปีการศึกษา ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับด้านการแปลและการเขียนภาษาอังกฤษ

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน