รับพิสูจน์อักษร/ปรับแก้รูปประโยคให้สละสลวย

รับพิสูจน์อักษรภาษาไทยในงานทุกประเภท ทั้งบทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย นวนิยาย ฯลฯ แก้ไขและตรวจทานคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย จัดรูปแบบหน้ากระดาษ ปรับแก้ประโยคให้สละสลวย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร/ปรับแก้รูปประโยคให้สละสลวย

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียด และส่งผลงานตัวอย่างให้ดูเพื่อประเมินราคา
  • 2. ประเมินราคา ตกลงราคา และระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
ตรวจและแก้ไขคำผิด
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ตรวจและแก้ไขคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ ตัวอักษรขนาด pt 14-16 หน้าละ 7 บาท - งานด่วน !!! หน้าละ10 บาท

แก้ไขคำผิด + ปรับแก้รูปประโยค
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แก้ไขคำผิด และ ปรับแก้รูปประโยคให้สละสลวย ขนาด pt 14-16 หน้าละ 10 บาท - งานด่วน !!! หน้าละ 15 บาท

ฟรีแลนซ์
Yada

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Tier 2

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน