Wix Website Developer

รับออกแบบและสร้าง Website ตามความต้องการของคุณโดยใช้ Wix.com อีกทั้งผู้ว่าจ้าง เสนองาน ลักษณะเว็บไซต์ที่ความต้องการหรือตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ (เช่น ต้องการหน้าอะไรบ้าง เมนูอะไรบ้าง สินค้าคืออะไรเป็นต้น) ข้อมูลที่ต้องการในการทำ : 1. ชื่อเว็บไซต์ 2. รูปภาพประกอบ / วีดิโอ / ข้อความ อธิบายเนื้อหาของเว็บไซต์ 3. ในกรณีที่คุณลูกค้ามีแบบที่ต้องการสามารถบอกได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Wix Website Developer

  • 1. รับรายละเอียดงานและรูปแบบที่ต้องการจากลูกค้า
  • 2. ร่างแบบงานคร่าวๆ และส่งตัวอย่างให้ลูกค้าดู
แพ็กเกจ
เว็บไซด์หน้าเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เว็บไซต์หน้าเดียว เนื้อหาอยู่ในหน้าเดียวกัน มีเมนูลิงค์ไปยังส่วนต่างๆ ของหน้า เนื้อหาไม่มากจนเกินไปตามความต้องการของคุณลูกค้าค่ะ ติดต่อรับงานและส่งงานให้คุณลูกค้าภายใน 3 วัน สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ

เว็บไซต์ขนาดกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

เว็บไซต์แบ่งเป็นหลายๆหน้า มีรายละเอียดบริษัท สินค้า บริการ แต่ไม่มีจะไม่มีระบบตะกร้าสินค้าและการชำระเงิน เหมาะกับเว็บไซต์บริษัท ติดต่อรับงานและส่งงานให้คุณลูกค้าภายใน 7 วัน สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ

เว็บไซต์ขนาดใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เว็บไซต์ที่ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล มีการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลการค้นหา หรือมีระบบตะกร้า ระบบโรงแรม ระบบจอง ระบบสั่งสินค้าและอื่นๆ ติดต่อรับงานและส่งงานให้คุณลูกค้าภายใน 15 วัน สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ

ฟรีแลนซ์
ลัณญนา

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร จะสำเร็จการศึกษาในปีที่ 2563

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน