ออกแบบ Logo ยกระดับธุรกิจด้วยงานดีไซน์

สร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ งานดีไซน์ไม่ใช่แค่ดูดี แต่ต้องมีเรื่องราว สะดุดตา สร้างการจดจำแบรนด์แก่ผู้พบเห็น การบรีฟงาน ผู้ว่าจ้างต้องระบุอธิบายคอนเซ็ป/สิ่งที่ต้องการ : 1.ที่มาของชื่อธุรกิจ (ถ้ามี) เพื่อนำใช้ในการออกแบบ 2.สีที่ชอบหรือสีที่ส่งเสริมเรื่องฮวงจุ้ย (ถ้ามี) 3.มู้ดและโทนของงานที่ลูกค้าต้องการ เช่น หรูหรา น่าเชื่อถือ สนุกสนาน 4.กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้ชาย ผู้หญิง นักศึกษา 5.อธิบายลักษณะของธุรกิจว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร เพื่อออกแบบให้เชื่อมโยงกัน หมายเหตุ : 1. ผู้ถูกว่าจ้างจะได้รับค่าจ้างหลังจากงานเสร็จสิ้น และผู้ว่าจ้างกดอนุมัติเงินแล้วเท่านั้น 2. ในระหว่างการทำงาน หากผู้ว่าจ้างขาดการติดต่อนานเกิน 15 วัน โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางฟรีแลนซ์จะอัพโหลดไฟล์ล่าสุดที่ทำอยู่เพื่อให้ระบบอนุมัติงานทันที รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขแบบเกินที่กำหนด ลูกค้าต้องชำระเพิ่มอีกครั้งละ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ Logo ยกระดับธุรกิจด้วยงานดีไซน์

  • 1. พูดคุย - สอบถามถึงขอบเขตของงาน และเงื่อนไข
  • 2. ผู้ออกแบบจะสอบถามและพูดคุยแนวทางกับลูกค้า เพื่อสร้าง design brief
แพ็กเกจ
Start up
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ส่งแบบ Logo ขั้นต้น 2 แบบ แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง พร้อมส่งไฟล์งาน Logo ในรูปแบบไฟล์ .ai .pdf .jpg .png

Standard rate
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ส่งแบบ Logo ขั้นต้น 3 แบบ แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง พร้อมส่งไฟล์งาน Logo ในรูปแบบไฟล์ .ai .pdf .jpg .png และไฟล์นามบัตร

Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Logo + Stationery (นามบัตรและหัวจดหมาย) แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง พร้อมส่งไฟล์งาน Logo ในรูปแบบไฟล์ .ai .pdf .jpg .png และไฟล์สำหรับทำตรายางอีก 1 ชุด

ฟรีแลนซ์
Bats

ปัจจุบัน เป็น Graphic design (ออกแบบได้ทั้งงาน Online และ Offline) มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ /ออกแบบนิเทศศิลป์ สามารถตีโจทย์ ออกแบบได้ตรงตามบรีพ ถนัด illustrator , photoshop

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน