รับออกแบบ|ทำแบบ Shop drawing|แบบ As-built|จัดทำ BOQ งานระบบปรับอากาศระบายอากาศ

ออกแบบโดยวิศวกรเครื่องกลผู้มีประสบการณ์ มีใบประกอบวิชาชีพรับรอง การออกแบบทั้งหมดจะใช้มาตรฐานการออกแบบตามมาตรฐาน วสท.(วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)เป็นหลัก งานที่ให้บริการ 1.ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) -รับออกแบบ และคำนวณ ขนาดเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในพื้นที่ ต่าง ๆ ทำให้ สามารถเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศได้ อย่างถูกต้องและหมาะสมสำหรับพื้นที่ใช้สอยแบบต่าง ๆ -ทำแบบ Shop drawing แบบ As-Built งานระบบปรับอากาศ ทุกประเภท และทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แอร์น้ำเย็น แอร์น้ำยา แอร์ Multi system(VRF) แอร์เดินท่อ Duct หรือแอร์ทั่วไป -ถอดแบบทำ BOQ (Bill of quantities) สำหรับงานระบบปรับอากาศทุกประเภท 2.ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) -รับออกแบบระบบระบายอากาศจัดทำตาราง Ventilation balance ให้ได้ตามที่มาตรฐานกำหนดเพื่อให้ได้คุณภาพ อากาศที่เหมาะสมในการใช้งานแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่าง เช่น ในพื้นที่ครัวของร้านอาหาร ร้ากาแฟ หรือพื้นที่อยู่อาศัยทั่วไปฯลฯ -ทำแบบ Shop drawing แบบ As-Built งานระบบระบายอากาศ ทุกประเภท -ถอดแบบทำ BOQ (Bill of quantities) สำหรับงานระบบระบายอากาศ ทุกประเภท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ|ทำแบบ Shop drawing|แบบ As-built|จัดทำ BOQ งานระบบปรับอากาศระบายอากาศ

  • 1. กำหนดขอบเขตของงาน
  • 2. รับข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
งานออกแบบและให้คำปรึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคาเริ่มต้นในการให้บริการ ประเมินจาก 1.พื้นที่ใช้สอย 2.ขนาดเนื้องาน 3.ความยากง่ายของงาน 4.ระยะเวลาที่ต้องการใช้ หลังจากงานเสร็จสิ้นลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ CAD (.dwg) 2.ไฟล์ PDF (.pdf)

งานทำแบบ Shop drawing หรือแบบ As-built
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานเขียนแบบวิศวกรรม - กระดาษ A1 : 700 บาท/แผ่น - กระดาษ A2 : 500 บาท/แผ่น - กระดาษ A3 : 350 บาท/แผ่น - กระดาษ A4 : 300 บาท/แผ่น หลังจากงานเสร็จสิ้นลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ CAD (.dwg) 2.ไฟล์ PDF (.pdf)

งานถอดแบบจัดทำ BOQ.
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานถอดแบบและจัดทำ B.O.Q. สำหรับงานก่อสร้าง/ประมูลงาน อตราค่าบริการ คิดจากพื้นที่ใช้สอยและปริมาณงาน • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร - ราคา 2,500 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร - ราคา 3,000 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร - ราคา 3,500 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 250 ตารางเมตร - ราคา 4,000 บาท

ฟรีแลนซ์
วุฒิชัย

วิศกรเครื่องกล มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ปัจจุบันทำงานเป็น ผู้ออกแบบงานระบบประกอบอาคาร

06/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน