รับแปลภาษาจีน-ไทย

รับแปลงานทุกประเภท จากภาษาจีน - ไทย โดยเน้นคุณภาพของการใช้ภาษา บริบท และความถูกต้องเป็นหลัก เพื่อให้ทุกงานที่ออกมาเป็นที่พอใจของคุณ อดีตนักเรียนทุนภาษาสถาบันขงจื่อ ผลสอบวัดระดับภาษาจีนระดับสูงสุด HSK 6 และ HSKK ระดับสูง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภท ความยากง่าย และจำนวนชิ้นงาน ลักษณะงานที่รับแปล - เอกสารและบทความทั่วไป - นิยาย เรื่องสั้น บทประพันธ์ - ข่าวสาร บทวิเคราะห์ต่าง ๆ - บทเรียน หนังสือเรียน - เว็บไซต์ - เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาจีน-ไทย

  • 1. 1. รับบรีฟงาน (รายละเอียดปลีกย่อย เช่น ระยะเวลาส่งงาน จำนวนหน้า ลักษณะการแปลทางการ ทั่วไป หรืออ่านเข้าใจง่าย เป็นต้น)
  • 2. 2. ประเมินราคาและดำเนินงาน
แพ็กเกจ
แปลภาษาจีน-ไทย (ไม่ด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

**งานไม่ด่วน หรือ ใช้ศัพท์ทั่วไป** - เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท (ไซส์ฟ้อนท์ตามตกลง) - ไม่จำกัดชนิดไฟล์งาน - ระยะเวลา 2-3 วัน(ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน) - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

แปลภาษาจีน-ไทย (งานด่วน / ศัพท์เฉพาะ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

**งานด่วน หรือ เนื้อหางานมีศัพท์เฉพาะทาง** - เริ่มต้นหน้าละ 400 บาท (ไซส์ฟ้อนท์ตามตกลง) - ไม่จำกัดชนิดไฟล์งาน - ระยะเวลางานด่วน 1-2 วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน) - ระยะเวลางานที่มีศัพท์เฉพาะ 2-3 วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน) - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
praiwan

Graphic Designer ที่จบจากนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม PPT/ AI ออกแบบผลงานให้กับลูกค้ามาแล้วมากมาย

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน