สอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น แนะนำจากประสบการณ์ตรง

0.0

รับสอนภาษาเกาหลีมีคำศัพท์เบื้องต้น ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่อยากเรียนรู้ภาษาเกาหลี และเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานการสอบไปทำงานที่เกาหลีกับกรมแรงงาน สามารถแนะนำแนวการสอบจากประสบการณ์ตรง.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น แนะนำจากประสบการณ์ตรง

  • 1. เรียนรู้พยัญชนะของภาษาเกาหลีเบื้องต้นทั้งหมด ผ่านชีทกระดาษ พร้อมให้ผู้เรียนหัดเขียน + หัดอ่านทำความเข้าใจ พยัญชนะจนครบ
  • 2. แนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำศัพท์เบื้องต้น ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
แพ็กเกจ
279฿ 279
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1/ ชีทเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ การใช้ตัวเลข ของภาษาเกาหลี 2/ คำศัพท์เบื้องต้น 3/ หลักการประสมคำ ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ 4/แบบฝึกหัดทำในหัวข้อต่างๆ การหัดคัดพยัญชนะ สระ ของภาษาเกาหลี **จะมีการส่งชีทงานให้ผ่านในระบบFast Work หลังจากที่มีการจ่ายชำระการจ้างงานแล้ว และมีการอนุมัติจากทางระบบFast Workแล้วนะคะ.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
พรพรรณ
พรพรรณ

มีประสบการณ์การทำงานโรงแรมฯ และโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีในส่วนของการประชาสัมพันธ์ และงานขายสินค้าออนไลน์ การพิมพ์งานเอกสาร และตารางงาน สามารถใช้โปรแกรมMS พื้นฐานได้ ใส่ใจรายละเอียดของงาน พูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะยินดีค่ะ.

มีประสบการณ์การทำงานโรงแรมฯ และโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีในส่วนของการประชาสัมพันธ์ และงานขายสินค้าออนไลน์ การพิมพ์งานเอกสาร และตารางงาน สามารถใช้โปรแกรมMS พื้นฐานได้ ใส่ใจรายละเอียดของงาน พูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะยินดีค่ะ.

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!