Proofreading พิสูจน์อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- พิสูจน์อักษรภาษาไทย จัดหน้ากระดาษ - พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ รวมทั้งแก้แกรมมาร์ - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากและความยาวของเอกสาร ส่งงานมาให้ประเมินราคาก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Proofreading พิสูจน์อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • 1. ประเมินราคางานจากปริมาณงาน
  • 2. เริ่มทำงาน ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยาก/ง่าย และปริมาณ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เริ่มต้นหน้าละ 15 บาท

ฟรีแลนซ์
Wattanasuda

- เป็นทนายมีประสบการณ์ในการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ นานกว่า 4 ปี - จบปริญญาตรีสองใบจากคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน