high rehire rate
มั่นใจ! ฟรีแลนซ์ในหมวดนี้มี "ประกาศนียบัตร" หรือ "ใบรับรองวิชาชีพ"

บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

0.0

ถ้าคุณคือคนเหล่านี้ 🙋‍♂️ อยากวางแผนการเงินส่วนบุคคล แต่ไม่รู้จะเริ่มทำอย่างไร อยากให้ใครสักคนมาช่วยทำให้ 🙋‍♀️ตัวแทนประกัน ผู้แนะนำการลงทุน หรือที่ปรึกษาทางการเงินที่มีลูกค้าจำนวนมาก ต้องการเครื่องทุ่นแรงช่วยเตรียมแผนการเงินให้กับลูกค้าของคุณ ลองให้ PorPlanner "วางแผนพอ" ช่วยคุณซิครับ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

  • 1. “วางแผนพอ” ติดต่อลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงข้อตกลงเกี่ยวกับการบริการ (ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที)
  • 2. “วางแผนพอ” ทำสัญญารักษาความลับให้กับลูกค้า

แพ็กเกจ ราคา บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

PorPlanner "DIY"

฿1,490
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เหมาะกับใคร? ​ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่ยินดีบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ต้องการประหยัดเวลาในการคำนวณและทำรายงานนำเสนอลูกค้า - ลูกค้าที่เข้าใจศัพท์การเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และสามารถป้อนปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

PorPlanner "PRO"

฿1,990
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เหมาะกับใคร? ​ - ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้ามาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

PorPlanner "VIP"

฿5,990
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เหมาะกับใคร? ​ - ลูกค้าที่มีรายละเอียดด้านการเงินมาก และมีความเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินอยู่เสมอตลอดปี ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นต้น ต้องการให้ “วางแผนพอ” รับดูแลปรับปรุงข้อมูลแผนการเงินให้ทันต่อสถานการณ์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปี ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!