บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

ถ้าคุณคือคนเหล่านี้ 🙋‍♂️ อยากวางแผนการเงินส่วนบุคคล แต่ไม่รู้จะเริ่มทำอย่างไร อยากให้ใครสักคนมาช่วยทำให้ 🙋‍♀️ตัวแทนประกัน ผู้แนะนำการลงทุน หรือที่ปรึกษาทางการเงินที่มีลูกค้าจำนวนมาก ต้องการเครื่องทุ่นแรงช่วยเตรียมแผนการเงินให้กับลูกค้าของคุณ ลองให้ PorPlanner "วางแผนพอ" ช่วยคุณซิครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

  • 1. “วางแผนพอ” ติดต่อลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงข้อตกลงเกี่ยวกับการบริการ (ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที)
  • 2. “วางแผนพอ” ทำสัญญารักษาความลับให้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
PorPlanner "DIY"
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เหมาะกับใคร? ​ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่ยินดีบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ต้องการประหยัดเวลาในการคำนวณและทำรายงานนำเสนอลูกค้า - ลูกค้าที่เข้าใจศัพท์การเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และสามารถป้อนปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF

PorPlanner "PRO"
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เหมาะกับใคร? ​ - ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้ามาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF

PorPlanner "VIP"
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เหมาะกับใคร? ​ - ลูกค้าที่มีรายละเอียดด้านการเงินมาก และมีความเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินอยู่เสมอตลอดปี ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นต้น ต้องการให้ “วางแผนพอ” รับดูแลปรับปรุงข้อมูลแผนการเงินให้ทันต่อสถานการณ์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปี ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF

ฟรีแลนซ์
วิศรุต

จบปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน 10 ปีกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับคนทั่วไป และหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินให้กับคนไทย

08/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน