Excel, VBA(Visual Basic for Application), Dashboard

4.9
ขายได้ 9 ครั้ง

สร้างและพัฒนาการทำงานบนพื้นฐานโปรแกรม Microsoft Excel ทั้งการใช้สูตรทั่วไป ไปจนถึงการเขียน Visual Basic for Applications(VBA) เพื่อให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในงานที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ (งานเร่งสามารถแจ้งได้)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Excel, VBA(Visual Basic for Application), Dashboard

  • 1. สอบถามเพื่อทราบลักษณะงานและความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินมูลค่างาน และแจ้งลูกค้าเพื่อพิจารณา
แพ็กเกจ
| RANK1฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายละเอียดงาน - แก้ไข หรือสร้างสูตร Excel ขั้นพื้นฐาน - สร้าง Dashboard แบบกราฟพื้นฐานทั่วไป ตามข้อมูลที่ระบุและสรุปมาแล้ว


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
|| RANK2฿ 550
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- แก้ไข หรือสร้างสูตร Excel ขั้นสูง (สูตรที่มีความซับซ้อน) - ออกแบบและสร้าง Dashboard แบบมีหลายรูปแบบในกราฟเดียว จากฐานข้อมูลที่ให้มา -กรณีข้อมูลมีขนาดใหญ่สามารถสร้าง Power Pivot เพื่อสรุปข้อมูลเป็น Dashboard ได้


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
||| RANK3 (SUPREME)฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- VBA ลดการทำงานที่น่าเบื่อและซ้ำซ้อนให้ง่ายในไม่กี่คลิก เช่น ช่วยรวมข้อมูลจากหลายหน้าหรือหลายไฟล์มาใส่ในไฟล์เดียว, ลบหรือกรองข้อมูลที่ไม่ต้องการออกซ้ำๆ - VBA เพิ่มความถูกต้องของงานและเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งาน เช่น สร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล, ระบบตัดสต๊อกหลังบ้าน, ระะบบแจ้งเตือนไลน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด, ระบบค้นหาข้อมูลจากเงื่อนไขที่ระบุ - VBA Customize รูปแบบอื่นๆ ตามตกลง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Nisarat
Nisarat

Freelance ถนัดการทำ automation หลังบ้านแก่บุคคลและธุรกิจ -แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Microsoft Excel , ลดการทำงานประจำที่น่าเบื่อซ้ำซ้อนและใช้เวลานาน โดยใช้ Macro, VBA ให้ทำงานเองโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันรับจ้างสอน Excel : Basic and Advanced (เกียรตินิยมอันดับ 1 :คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

Freelance ถนัดการทำ automation หลังบ้านแก่บุคคลและธุรกิจ -แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Microsoft Excel , ลดการทำงานประจำที่น่าเบื่อซ้ำซ้อนและใช้เวลานาน โดยใช้ Macro, VBA ให้ทำงานเองโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันรับจ้างสอน Excel : Basic and Advanced (เกียรตินิยมอันดับ 1 :คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

งานสำเร็จ
90%
ขายได้
9 ครั้ง
จ้างซ้ำ
1 ครั้ง
ตอบกลับ
7 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!