รับจดทะเบียนบริษัท/ทำบัญชี/ยื่นภาษีและตรวจสอบบัญชี

0

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทำบัญชีและยื่นภาษี พร้อมกับงานตรวจสอบบัญชี จัดทำโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 7 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนบริษัท/ทำบัญชี/ยื่นภาษีและตรวจสอบบัญชี

  • 1. 1. คุยรายละเอียดลักษณะธุรกิจของลูกค้า เช่นธุรกิจบริการ/ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • 2. 2. นำเสนอ package ที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้าพร้อมแจ้งราคา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ : A จดทะเบียนบริษัทราคาค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้หน่วยราชการ ฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จดทะเบียนบริษัท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ เอกสารสำหรับการจดทะเบียนครบถ้วน โดยผู้มีอำนาจต้องไปยื่นจดทะเบียนเอง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
แพ็คเกจ:B ค่าทำบัญชีรายเดือนเอกสารไม่เกิน 20ชุด ต่อเดือน 3,000 บาท฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

.นำส่งภาษีรายเดือน ภงด 3 53 ภพ 30 สำหรับเอกสารไม่เกิน 20 ชุด •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร ทำเอกสารบัญชีตามข้อกำหนดพรบ การบัญชี


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
แพ็กเกจ: C ทำบัญชีรายปี รวมทั้งสิ้นค่าทำบัญชีและค่าสอบ 8,000 บาท฿ 8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

•บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (ไม่มีการเปิดบิลขาย หรือมีเอกสารไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ •จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!