รับจดทะเบียนบริษัท/ทำบัญชี/ยื่นภาษีและตรวจสอบบัญชี

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทำบัญชีและยื่นภาษี พร้อมกับงานตรวจสอบบัญชี จัดทำโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 7 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนบริษัท/ทำบัญชี/ยื่นภาษีและตรวจสอบบัญชี

  • 1. 1. คุยรายละเอียดลักษณะธุรกิจของลูกค้า เช่นธุรกิจบริการ/ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • 2. 2. นำเสนอ package ที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้าพร้อมแจ้งราคา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ : A จดทะเบียนบริษัทราคาค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้หน่วยราชการ 2,500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จดทะเบียนบริษัท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน, หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เอกสารเพื่อเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร เช่นรายงานการประชุม

แพ็คเกจ:B ค่าทำบัญชีรายเดือนเอกสารไม่เกิน 30 ชุด ต่อเดือน 3,000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

.นำส่งภาษีรายเดือน ภงด 3 53 ภพ 30 สำหรับเอกสารไม่เกิน 30 ชุด •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร

แพ็กเกจ: C ทำบัญชีรายปี รวมทั้งสิ้นค่าทำบัญชีและค่าสอบ 8,000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

•บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (ไม่มีการเปิดบิลขาย หรือมีเอกสารไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ •จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต

ฟรีแลนซ์
วิณัฏฐา

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภาษีอากร ประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี / ทำบัญชี /ปิดงบการเงิน / พร้อมทั้งวางแผนภาษี ให้กับบริษัท SME หลากหลายธุรกิจ และ บุคคลธรรมดา (แพทย์/เจ้าของธุรกิจ/ฟรีแลนซ์/แม่ค้าออนไลน์/นักลงทุน เพื่อขอภาษีคืน)

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน