รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี ประกันสังคม

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน จัดทำแบบยื่นภาษีและประกันสังคม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ธุรกิจ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม -บันทึกบัญชีรายวันทั่วไป รับ จ่าย -ปิดงบการเงิน นำส่งกรมสรรพากร และ DBD -ยื่น ภงด 3 53 1 1ก. -ยื่นแบบ ภ.พ.30 เปล่าๆ ทุกเดือน -ขึ้นทะเบียนยื่นภาษี/ประกันสังคม/งบการเงินออนไลน์ -ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาต่างๆ -จัดทำบัญชีทั้งระบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี ประกันสังคม

  • 1. ดูเอกสาร
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
งบเปล่า แพค A
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-สมุดรายวัน รับ จ่าย ทั่วไป PDF -งบทดลอง PDF -งบแสดงฐานะการเงิน PDF -งบกำไรขาดทุน PDF -ภงด 50 -DBD ราคานี้เอกสารไม่เกิน 30 ชุด งบเปล่า ไม่มีรายได้ ยังไม่รวมค่าสอบบัญชี

งบเปล่า แพค B
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-สมุดรายวัน รับ จ่าย ทั่วไป PDF -งบทดลอง PDF -งบแสดงฐานะการเงิน PDF -งบกำไรขาดทุน PDF -ภงด 50 -DBD ราคานี้เอกสารไม่เกิน 30 ชุด มีรายได้ ยังไม่รวมค่าสอบบัญชี

ปิดรอบปี
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-สมุดรายวัน รับ จ่าย ทั่วไป PDF -งบทดลอง PDF -งบแสดงฐานะการเงิน PDF -งบกำไรขาดทุน PDF -ภงด 50 -DBD ราคานี้เอกสารไม่เกิน 30 ชุด ยังไม่รวมค่าสอบบัญชี

ฟรีแลนซ์
wisaitad

มีประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 5 ปี ด้านภาษีและด้านการปิดงบการเงิน มีใบรับรองผู้ทำบัญชี

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน