ให้คำปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัยพ์และทำแผนการเงิน Real Estate Feasibility Study

0

Real Estate Market Study - วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัยพ์ตั้งแต่เศรษฐกิจมหภาค จนถึง Case Study เพื่อหา Assumptions ทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกับโครงการเป้าหมายมากที่สุดโดยครอบคลุม 4 Sector; Hospitality, Residential, Commercial, and Warehouses Real Estate Schematic & Programing - วิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์กฎหมาย FAR OSR ความสูง ข้อจำกัดผังเมือง จนไปถึงการออกแบบ Maximize Efficiency ของผืนที่ดินอย่างไรให้ได้มากที่สุด Real Estate Financial Study - วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางการเงิน คลอบคลุมตั้งแต่การหาผลลัพท์ทางการเงินเช่น PIRR EIRR NPV ROI ROE Payback Period โดยความละเอียดมีตั้งแต่ศึกษาเพียง Cash flow จนไปถึงการทำ Full Financial Statement; Income Statement, Cash Flow Statement, and Balance Sheet

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัยพ์และทำแผนการเงิน Real Estate Feasibility Study

  • 1. แจ้งแพคเกจและขอบเขตที่ต้องการของงาน พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการให้ผู้จัดทำ
  • 2. Option: อาจมีการคำถาม ประชุมออนไลน์ หรือการร้องขอข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพิ่มเติมจากผู้จัดทำ
แพ็กเกจ
โมเดลจำลองความเป็นไปได้ทางการเงิน Financial Feasiblity Model฿ 7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รายงานทางการเงิน Financial Feasibility Report (PowerPoint, Excel with/without Formular) Option 1 Just Result: NPV IRR EIRR Payback Period ROI ROE ผ่านทางการแสดง Cash Flow Option 2 Full Report: Financial Result เหมือนใน Option 1 และ Income Statement, Cash Flow Statement, Balance Sheet Option 3 Full Report with Adjustable Excel File + Sensitivity Analysis หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาจัดทำอาจแปรผันตามขนาดและมูลค่าของโครงการ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Real Estate Schematic & Programing (TH/EN)฿ 7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

วิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ และการวางโปรแกรมการใช้สอยเบื้องต้น Site Analysis & Schematic Design Report (PowerPoint, PDF, CAD File) - วิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Law & Regulation Analysis - วางผังเบื้องต้นเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยสูงสุด Maximum GFA Analysis - รายละเอียดโครงการเบื้องต้นในการพัฒนาอสังหาริมทรัยพ์ Preliminary Design for Area Programing หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายแปรผันตามขนาดและมูลค่าของโครงการ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัยพ์ Real Estate Market Study (TH/EN)฿ 7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัยพ์ Market Report (PowerPoint & PDF Format) - วิเคราะห์ตลาดมหภาค และแนวโน้มเศรษฐกิจ Macro Economic Analysis - วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัยพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Real Estate Market Analysis (Options: Hospitality, Residential, Commercial, and Warehouses) - Related Case Study หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายแปรผันตามความละเอียดและขอบเขตตลาดที่ต้องการ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!