รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

- รับแปลจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย - รับแปล บทความ งานวิจัย บทคัดย่อ รายงาน หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ - ระยะเวลาการทำงาน 2-7 วัน (เป็นระยะเวลาโดยประมาณในการแปล ทั้งนี้ขึ้นกับความยากง่ายของงาน และจำนวนหน้าเอกสาร) - ปรับแก้งานฟรีได้ 1 ครั้ง (ภายในระยะเวลาประมาณ 1-3 วันเพิ่มเติม) โดยผู้ว่าจ้างไม่มีการปรับแก้เอกสารต้นฉบับ และระบุความต้องการอย่างละเอียดครบถ้วน - หน้าละ 250 บาท (A4)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์เอกสารเป็น word หรือ pdf มาให้ฟรีแลนซ์ พร้อมกำหนดวันเวลาที่ต้องการรับงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคาให้ลูกค้า และกำหนดระยะเวลาส่งงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ราคา 250 บาท ต่อ 1 หน้า (A4) ไฟล์ที่จะได้รับ : ไฟล์ word (2019) นามสกุล .docx และ ไฟล์ pdf ระยะเวลาทำงาน 2-7 วัน (เป็นระยะเวลาโดยประมาณในการแปล ทั้งนี้ขึ้นกับความยากง่ายของงานและจำนวนหน้าเอกสาร)

ฟรีแลนซ์
วีรวรรณ

- เคยใช้ชีวิตอยู่ออสเตรเลีย 2 ปี - จบ Graduate Diploma ด้านการแปล ภาษาอังกฤษ-ไทย จาก ธรรมศาสตร์ - จบปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จาก ธรรมศาสตร์

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน