แปลบทความ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ

0

รับแปลบทความต่างๆ อาทิเช่น บทความเกี่ยวธุรกิจ สคริปการนำเสนอรายงาน ข้อมูลด้านงานวิจัยต่างๆ ได้ทั้งภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากข้อมูลที่ต้องการแปลมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดไว้ (เช่น บทความตั้งแต่ 5 หน้าขึ้นไป) อาจคิดค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งคิดค่าบริการดังนี้ ตั้งแต่ 6-10 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 200 บาท ตั้งแต่ 10 หน้าขึ้นไป ตั้งแต่หน้าที่ 10 คิดเพิ่มหน้าละ 180 บาท **อย่างไรก็ตาม อัตราค่าบริการและกรอบระยะเวลาของงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลบทความ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ

  • 1. ทำความเข้าใจและสรุปส่วนสำคัญที่ต้องใช้ในการแปล
  • 2. วิเคราะห์เนื้อความในแต่ละย่อหน้า
แพ็กเกจ
แปลบทความ อังกฤษ - ไทย (บทความอังกฤษไม่เกิน 3 หน้า)฿ 1,200
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในคุณภาพที่ต้องการและเนื้อความสำคัญที่ต้องการให้คัดกรอง ซึ่งเนื้อความที่แปลสามารถเข้าใจได้ตามหลักภาษาที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษที่สุด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แปลบทความ อังกฤษ - ไทย (บทความภาษาอังกฤษ 3-5 หน้า)฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

บทความแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในคุณภาพที่ต้องการและเนื้อความสำคัญที่ต้องการให้คัดกรอง ซึ่งเนื้อความที่แปลสามารถเข้าใจได้ตามหลักภาษาที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษที่สุด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แปลบทความ ไทย - อังกฤษ฿ 1,200
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ สามารถเลือกระดับของภาษาที่ต้องการ (ทางการ หรือ ไม่เป็นทางการ) เพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้ และเนื้อความที่ใกล้เคียงกับความเข้าใจในรูปแบบภาษาอังกฤษที่สุด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!