-ที่ปรึกษาด้านกฏหมายสำหรับ HR

- ให้คำปรึกษาด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRM - ตรวจสอบ ทบทวนระบบงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ -ให้คำปรึกษาด้านเคสวินัย ให้ถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน -ตรวจสอบ ทบทวนระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฏหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ -ที่ปรึกษาด้านกฏหมายสำหรับ HR

  • 1. รับรายละเอียดและตรวจสอบงาน
  • 2. ลูกค้าโอนเงินมาให้ Fastwork
แพ็กเกจ
ที่ปรึกษางานด้าน HR รายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

-ทบทวนและวางระบบงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับกฏหมาย เช่น เคสวินัย คดีแรงงาน -ทบทวนและวางระบบงานด้านพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น วางแผนอบรมประจำปี วางแผนเส้นทางอาชีพ หมายเหตุ : *** สามารถทำงานผ่านออนไลน์ได้

วิทยากรด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRM&HRD
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.หลักสูตร กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. เทคนิคการคัดเลือกสรรหาบุคลากร 3. เทคนิคการสอบสวนวินัยที่สอดคล้องตามกฏหมายแรงงาน 4.การวางแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากรและองค์การ 5.เทคนิคการบริหารการจัดฝึกอบรมที่สอดคล้องกับกฏหมาย 6. การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและคิดจุดคุ้มทุน ROI หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาการอบรม บรรยายให้ความรู้ 1 วัน 2. ระยะเวลาการอบรม บรรยาย +ภาคปฏิบัติ work shop 2 วัน 3. ราคานี้ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางสำหรับวิทยากร

ฟรีแลนซ์
Story

เขียนบทความ และออกแบบหลักสูตร ด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเอง ด้านบริหารทรัยากรมนุษย์ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และกฏหมาย

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน