ที่ปรึกษาและจัดทำระบบมาตรฐาน ISO9001:2015,14001:2015

-ประเมินองค์กร ก่อนการนำระบบมาตรฐาน ISO ไปประยุกต์ใช้งาน - อบรมให้ความรู้บุคลากร 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.ข้อกำหนดและประเมินความเสี่ยง 2. การจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม 3. การทำ Internal Audit 4. การทำ Management Review -ร่วมจัดทำเอกสารในระบบมาตรฐาน -ร่วมจัดทำระบบ Internal Audit -ร่วมจัดทำรายงาน Management review -ตรวจ Final Audit ก่อนการรับรอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาและจัดทำระบบมาตรฐาน ISO9001:2015,14001:2015

  • 1. รับรายละเอียดการทำงาน ตรวจสอบรายละเอียดการทำงาน
  • 2. หลังจากที่ลูกค้าโอนเงินให้กับ Fastwork
แพ็กเกจ
ที่ปรึกษาและจัดทำระบบมาตรฐาน ISO9001:2015,14001:2015
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ประเมินองค์กร ก่อนการนำระบบมาตรฐาน ISO ไปประยุกต์ใช้งาน - อบรมให้ความรู้บุคลากร 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.ข้อกำหนดและประเมินความเสี่ยง 2. การจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม 3. การทำ Internal Audit 4. การทำ Management Review -ร่วมจัดทำเอกสารในระบบมาตรฐาน -ร่วมจัดทำระบบ Internal Audit -ร่วมจัดทำรายงาน Management review -ตรวจ Final Audit ก่อนการรับรอง ภายในระยะเวลา 6 เดือน หมายเหตุ : ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักทีมที่ปรึกษา

วิทยากรฝึกอบรมระบบมาตรฐาน ISO9001,14001,45001
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.ข้อกำหนดและประเมินความเสี่ยง 2. การประเมิน Aspect และแผนงานส่ิ่งแวดล้อม (ISO14001) 3. การประเมินความเสี่ยง และแผนป้องกันความเสี่ยง (ISO45001) 4. การจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม 5. การทำ Internal Audit 6. การทำ Management Review หมายเหตุ : ( สำหรับการระยะเวลาฝึกอบรม บรรยายไม่มีภาคปฏิบัติ 1 วัน) ( บรรยาย + ภาคปฏิบัติ work shop จำนวน 2 วัน ต่อ 1 หลักสูตร) ราคานี้ไม่รวมตัวเครื่องบินและที่พักวิทยากร

วิทยากรฝึกอบรมระบบมาตรฐาน IATF16949
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.ข้อกำหนดและประเมินความเสี่ยง 2. การจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม 3. การทำ Internal Audit 4. การทำ Management Review 5. อบรม Core Tools APQP , PFMEA,FMEA,MSA,SPC หมายเหตุ : ( สำหรับการระยะเวลาฝึกอบรม บรรยายไม่มีภาคปฏิบัติ 1 วัน) ( บรรยาย + ภาคปฏิบัติ work shop จำนวน 2 วัน ต่อ 1 หลักสูตร) ราคานี้ไม่รวมตัวเครื่องบินและที่พักวิทยากร

ฟรีแลนซ์
Story

เขียนบทความ และออกแบบหลักสูตร ด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเอง ด้านบริหารทรัยากรมนุษย์ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และกฏหมาย

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน