วิทยากรฝึกอบรม Productivityและบริหารองค์กร

-ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้กับลูกค้า -จัดฝึกอบรมและให้ความด้านญพน Productivity และบริหารองค์กรกับลูกค้า online / Offline / In-house / Public -ออกแบบวิธีการวัดผลหลังการฝึกอบรม -บริการคิดจุดคุ้มทุน ROI ในการฝึกอบรมให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิทยากรฝึกอบรม Productivityและบริหารองค์กร

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน และ หลักสูตรฝึกอบรมผ่านช่องทาง fastwork
  • 2. ลูกค้าโอนเงินให้ทาง Fastwork
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร เฉพาะทางให้กับลูกค้า -เอกสารประกอบการอบรม (ต้นฉบับ) pdf file (สำเนาแจกกลุ่มเป้าหมาย -ใบประกาศ กรณีที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
Story

เขียนบทความ และออกแบบหลักสูตร ด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเอง ด้านบริหารทรัยากรมนุษย์ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และกฏหมาย

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน