รับตรวจ Inspection และแนะนำ Consultation การลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Frequency (EMF)

0

รับตรวจ Inspection และแนะนำ Consultation การลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Frequency (EMF) ในบ้าน สำนักงาน ห้องอัดเสียง สำหรับคนทำบ้าน คอนโด สำนักงานใหม่ หรือต้องการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้ปลอดภัยจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยที่มากับคลื่น electric / magnetic / radiofrequency (RF) / dirty electricity เพื่อการหลั่ง melatonin ได้เต็มที่ ลดปัญหาการนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย มะเร็ง ออทิสติก โรคหัวใจ และสุขภาพโดยรวม วัดและแนะนำการลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีภัยต่อสุขภาพทั้ง 5 ประเภท ด้วยอุปกรณ์และนักตรวจมืออาชีพ 1. Electric Fields (ELF) 2. Magnetic Fields (MF) 3. Radio Frequency (RF) 4. Dirty Electricity (DE) 5. Body Voltage (BV) รับตรวจ Inspection และแนะนำ Consultation การลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Frequency (EMF) ในบ้าน สำนักงาน ห้องอัดเสียง เพื่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยที่มากับคลื่น electric / magnetic / radiofrequency (RF) / dirty electricity เพื่อการหลั่ง melatonin ได้เต็มที่ แก้ปัญหาการนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย และสุขภาพโดยรวม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจ Inspection และแนะนำ Consultation การลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Frequency (EMF)

  • 1. ตรวจและแนะนำการลดคลื่น Electric Fields (ELF)
  • 2. ตรวจและแนะนำการลดคลื่น Magnetic Fields (MF)
แพ็กเกจ
ตรวจและแนะนำการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMF 2 ชั่วโมง฿ 6,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตรวจและแนะนำการป้องกันคลื่น EMF 2 ชั่วโมง วัดและแนะนำการลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีภัยต่อสุขภาพทั้ง 5 ประเภท ด้วยอุปกรณ์และนักตรวจมืออาชีพ สำหรับคนทำบ้าน คอนโด สำนักงานใหม่ หรือต้องการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้ปลอดภัยจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. Electric Fields (ELF) 2. Magnetic Fields (MF) 3. Radio Frequency (RF) 4. Dirty Electricity (DE) 5. Body Voltage (BV)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!