รับเขียนแบบสำหรับก่อสร้างบ้าน,อาคารพักอาศัย,โรงงาน,โกดังเก็บสินค้า

- รับเขียนแบบบ้านพักอาศัย, บ้านโครงการ, อาคารพาณิชย์,ทาวน์เฮ้าส์,โรงงาน,โกดังเก็บสินค้า,อาคารจอดรถ เพื่อใช้งานก่อสร้าง และยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเทศบาล,อบต, สำนักงานเขต หรือเพื่อทำเรื่องยื่นขอกู้สินเชื่อ - แบบก่อสร้างครบชุดทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบประปา-สุขาภิบาล - มีสถาปนิก และวิศกรเซ็นรับรองแบบฯ สำหรับแบบบ้านที่เกิน 150ตร.ม.ขึ้นไป พร้อมทั้ง ทำรายงานคำนวณโครงสร้าง และเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตครบพร้อมยื่นฯ เอกสารส่งไฟล์ PDF ให้ และปริ๊นท์ลงกระดาษพร้อมเซ็นรองแบบและเอกสารทั้งหมด หร้อมให้คุณลูกค้านำไปยื่นได้ครบถ้วน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบสำหรับก่อสร้างบ้าน,อาคารพักอาศัย,โรงงาน,โกดังเก็บสินค้า

  • 1. 1. รับแบบร่างและรายละเอียดงานที่ลูกค้าจากลูกค้า
  • 2. 2. ขอสำเนาโฉนดที่ดินจากลูกค้า เพื่อเขียนผังตำแหน่งอาคารในที่ดินเช็คระยะถ้อยร่น
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แบบงานสถาปัตย์ -ผังบริเวณ,แผนที่สังเขป -แปลนพื้น -รูปด้าน -รูปตัด -แบบขยายประตู่-หน้าต่าง,ขยายห้องน้ำ แบบงานโครงสร้าง -แบบแปลนฐานราก,คาน,เสา,คานรับรับโครงหลังคาและแบบขยายวิศวกรรม แบบงานไฟฟ้า -แปลนไฟฟ้า -แบบการติดตั้งไฟฟ้า แบบงานสุขาภิบาล ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ PDF หรือ CAD ส่งงานตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง(ราคางานรวมค่าปริ้นแบบ A3 จำนวน 1 ชุด + ค่าจัดส่งเอกสาร) *** ราคาค่าเขียนแบบไม่เกิน 3,100 บาทเป็นราคาสำหรับแบบที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.

ฟรีแลนซ์
มณฑล

รับเขียนแบบสำหรับก่อสร้างบ้าน,อาคารพักอาศัย,โรงงาน,โกดังเก็บสินค้า

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน