ออกแบบ เขียนแบบบ้าน 4.18 HOME

🏘️#รับออกแบบเขียนแบบอาคาร​ โรงงาน​ บ้าน​ รีโนเวท🏘️ 🏠#แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบยื่นกู้ธนาคาร ✏️#รับประมาณราคา BOQ 🏘️ #เขียนทั้งแบบ2dและ3d #ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี ทัก in BoX

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบบ้าน 4.18 HOME

  • 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ขนาดอาคาร ความต้องการใช้งานอาคาร รูปร่างอาคาร
  • 2. ขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตย์
แพ็กเกจ
แพ็กเกจที่ 1 รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง

แพ็กเกจที่ 2 รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง+ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ -หนังสือรับรับจากสภาวิศวกร (เฉพาะในขอบเขตภาคีวิศวกรเท่านั้น)

แพ็กเกจที่ 3 เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง+รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง+ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

-ไฟล์แบบ PDF, AUTOCAD, รูป 3 มิติ -รูปเล่มรายการคำนวนประกอบการขออนุญาติก่อสร้าง -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ -หนังสือรับรับจากสภาวิศวกร (เฉพาะในขอบเขตภาคีวิศวกรเท่านั้น)

ฟรีแลนซ์
ออกแบบเขียนแบบทีมงานสี่จุดหนึ่งแปดHome

🏘️#รับออกแบบเขียนแบบอาคาร​ โรงงาน​ บ้าน​ รีโนเวท🏘️ 🏠#แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบยื่นกู้ธนาคาร ✏️#รับประมาณราคา BOQ 🏘️ #เขียนทั้งแบบ2dและ3d #ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี ทัก in BoX

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน