ออกแบบ เขียนแบบบ้าน 4.18 HOME

4.88
ขายได้ 2 ครั้ง

🏘️#รับออกแบบเขียนแบบอาคาร​ โรงงาน​ บ้าน​ รีโนเวท🏘️ 🏠#แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบยื่นกู้ธนาคาร ✏️#รับประมาณราคา BOQ 🏘️ #เขียนทั้งแบบ2dและ3d #ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี ทัก in BoX

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบบ้าน 4.18 HOME

  • 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ขนาดอาคาร ความต้องการใช้งานอาคาร รูปร่างอาคาร
  • 2. ขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตย์
แพ็กเกจ
แพ็กเกจที่ 1 รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แพ็กเกจที่ 2 รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง+ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ฿ 6,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ -หนังสือรับรับจากสภาวิศวกร (เฉพาะในขอบเขตภาคีวิศวกรเท่านั้น)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แพ็กเกจที่ 3 เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง+รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง+ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ฿ 30,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

-ไฟล์แบบ PDF, AUTOCAD, รูป 3 มิติ -รูปเล่มรายการคำนวนประกอบการขออนุญาติก่อสร้าง -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ -หนังสือรับรับจากสภาวิศวกร (เฉพาะในขอบเขตภาคีวิศวกรเท่านั้น)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!