รับทำ Resume ภาษาไทย, อังกฤษ รับแปลงภาษาไทยเป็นอังกฤษ

- รับทำ Resume ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - รับแปลง Resume จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากข้อมูลของลูกค้า - ในกรณีที่ต้องแปลงภาษาจากข้อมูลของลูกค้า จะมีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท - มีรูปแบบของ Resume ให้เลือกหลากหลาย - กรณีที่ลูกค้าต้องการทำ Resume ที่มากกว่า 1 แผ่น คิดเพิ่ม 200 บาทต่อแผ่น - ยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อให้งานตรงใจลูกค้าและเหมาะสมกับงานที่ลูกค้าต้องการสมัคร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Resume ภาษาไทย, อังกฤษ รับแปลงภาษาไทยเป็นอังกฤษ

  • 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ทำ Resume ที่ลูกค้าต้องการ ไทย, อังกฤษ หรือทั้งคู่
  • 2. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ พร้อมชำระค่าบริการผ่าน Fastwork
แพ็กเกจ
Resume เลือกระหว่างภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ .PDF .JPG .PNG ขนาด A4 จำนวน 1 แผ่นขึ้นไป ราคา 400 บาท ไทย หรือ อังกฤษ 1-2 วัน *กรณี Resume ภาษาอังกฤษ ที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษมาให้ ฟรีแลนซ์จะคิดค่า่บริการแปลงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพิ่ม 50 บาท *กรณีที่ลูกค้าต้องการ Resume ที่มากกว่า 1 แผ่น แผ่นต่อไปคิดเพิ่ม 200 บาท ต่อแผ่น *กรณีที่ลูกค้ามีการใช้ศัพท์เฉพาะ ลูกค้าจะต้องพิสูจน์อักษรเอง

Resume แพ็กคู่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ .PDF .JPG .PNG ขนาด A4 จำนวน 2 แผ่นขึ้นไป ราคา 700 บาท ไทย และ อังกฤษ 2-3 วัน *กรณี Resume ภาษาอังกฤษ ที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษมาให้ ฟรีแลนซ์จะคิดค่า่บริการแปลงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพิ่ม 50 บาท *กรณีที่ลูกค้าต้องการ Resume ที่มากกว่า 1 แผ่น แผ่นต่อไปคิดเพิ่ม 200 บาท ต่อแผ่น (ซึ่งไม่รวมแผ่นแรกของทั้งไทยและอังกฤษ) *กรณีที่ลูกค้ามีการใช้ศัพท์เฉพาะ ลูกค้าจะต้องพิสูจน์อักษรเอง

ฟรีแลนซ์
วรัญญู

มีความถนัดพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาก มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน