รับเขียนแบบ,ดราฟแบบ (AutoCad) ,3D model (Sketchup)

ขายได้ 20 ครั้ง
4.6
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

รับเขียนแบบ,ดราฟแบบ,เขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 2D (AutoCad) ,3D model (Sketchup) ส่งงานเขียนแบบเป็นไฟล์ .dwg /.pdf , ส่งงาน 3D model แบบเป็นไฟล์ .skp /.jpeg ขั้นตอนการทำงาน 1. คุยรายละเอียดและขอบเขตงาน 2. ประเมินปริมาณงาน,ราคา และเวลาในการทำงาน 3. ตกลงจ้างงาน ทำใบเสนอราคา การทำงานจะเริ่มหลังจากได้รับการชำระผ่านระบบ 4. ทำการส่งไฟล์ Final ตามรูปแบบงานที่ได้ตกลง *สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ก่อนการจ้างงานครับ [เขียนแบบ] - เขียนแบบใหม่โดยที่ลูกค้ามีขนาดและระยะให้แล้ว(ลูกค้าไม่มีไฟล์ CAD) เริ่มต้นแผ่นละ 150 บาท ((ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขนาดของงาน) - เขียนแบบงานแก้ไข(ลูกค้ามีไฟล์ CAD) เริ่มต้นแผ่นละ 100 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขนาดของงาน) -แก้ไขได้ 1 ครั้ง (หรือตามตกลง) -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .dwg , .pdf (หรือตามตกลง) [3D model sketchup] -ปั้น Model sketchup อาคารภายนอก/ภายใน เริ่มต้น 300 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) -แก้ไขได้ 1 ครั้ง (หรือตามตกลง) -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .skp , .jpeg (หรือตามตกลง)

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับเขียนแบบ,ดราฟแบบ (AutoCad) ,3D model (Sketchup)

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ขอบเขตงาน
  • 2. ประเมินปริมาณงาน,ราคา และระยะเวลาในการทำงาน

แพ็กเกจ ราคา รับเขียนแบบ,ดราฟแบบ (AutoCad) ,3D model (Sketchup)

แพ็กเกจ

เขียนแบบ,ดราฟแบบ,3D model

[เขียนแบบ] - เขียนแบบใหม่โดยที่ลูกค้ามีขนาดและระยะให้แล้ว(ลูกค้าไม่มีไฟล์ CAD) เริ่มต้นแผ่นละ 150 บาท ((ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขนาดของงาน) - เขียนแบบงานแก้ไข(ลูกค้ามีไฟล์ CAD) เริ่มต้นแผ่นละ 100 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขนาดของงาน) -แก้ไขได้ 1 ครั้ง (หรือตามตกลง) -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .dwg , .pdf (หรือตามตกลง) [3D model sketchup] -ปั้น Model sketchup อาคารภายนอก/ภายใน เริ่มต้น 300 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) -แก้ไขได้ 1 ครั้ง -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .skp , .jpeg (หรือตามตกลง)
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
ระยะเวลาส่งมอบงาน
3 วัน
ราคา
฿300
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!