เขียนคอนเทนต์เน้นคุณภาพ, บทความ SEO, Copywriting, Social media, และอื่นๆ

คอนเทนต์คุณภาพดี / น่าเชื่อถือ / ตรงเวลา 📝 รับเขียนคอนเทนต์เน้นคุณภาพ,บทความสั้น-ยาว SEO, Copywriting, คอนเทนต์ลง Social media (เช่น เขียน Caption หรือ Review) 👍🏻 บทความมีการค้นคว้า อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เรียบเรียงเข้าใจง่าย ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ: งานจำนวนคำนับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 👉🏼 รายละเอียดผู้เขียน - มีใจรักในงานเขียน ใส่ใจ ละเอียดกับการทำงาน - มีประสบการณ์ร่วมงานกับลูกค้าหลากหลาย ระดับประเทศ ทั้งด้าน Digital, Technology, Finance, Health, เป็นต้น - มีประสบการณ์ด้าน Inbound marketing (การตลาดที่ดึงดูดให้คนเข้ามาหาเอง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนคอนเทนต์เน้นคุณภาพ, บทความ SEO, Copywriting, Social media, และอื่นๆ

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน
  • 2. ตกลงราคา, กำหนดวันส่งดราฟแรก, กำหนดวันรับงาน, ชำระเงิน
แพ็กเกจ
SMALL
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- จำนวนคำ ไม่เกิน 300 คำ เช่น Caption, Copywriting, Review สั้นๆ - ปรับแก้ได้ 1 ครั้ง - ระยะเวลา 1-2 วัน

MEDIUM
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- จำนวนคำ 500-700 คำ เช่น บทความขนาดสั้น-กลาง, Blog, Review ต่างๆ - ปรับแก้ได้ 2 ครั้ง - ระยะเวลา 2-3 วัน

LARGE
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จำนวนคำมากกว่า 1,000 คำ เช่น บทความขนาดยาว SEO - ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง - ระยะเวลา 3-4 วัน

ฟรีแลนซ์
Waricha

รักในงานเขียน ใส่ใจ ละเอียดกับการทำงาน / มีประสบการณ์ร่วมงานกับลูกค้าหลากหลาย ทั้งด้าน Digital, Technology, Finance, Health, เป็นต้น / มีประสบการณ์ด้าน Inbound marketing (การตลาดที่ดึงดูดให้คนเข้ามาหาเอง)

04/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
25 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน