Online VDO Content [ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอในรูปแบบออนไลน์คอนเทนต์]

Online Video Content / Vlog / Video Presentation / Video Promotor ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอในรูปแบบออนไลน์คอนเทนต์ วีดีโอพรีเซนต์ วีดีโอโปรโมท ทั้งในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Online VDO Content [ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอในรูปแบบออนไลน์คอนเทนต์]

  • 1. รับ Brief เพื่อวางแผนการทำงานและประเมินราคา
  • 2. เสนอ Solution ของงานและนำเสนอ Presentation
แพ็กเกจ
Regular Package HD
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ส่งมอบ ผลงานในรูปแบบ Compress File .MOV / .MP4 [H.264 เท่านั้น] ใน Resolution Full HD เท่านั้น และ Original Footage ของงานที่ถ่ายทำทั้งหมด *ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าทำ Animate / Motion / Key Screen / Color Grading

Standard Package HD
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ส่งมอบ ผลงานในรูปแบบ Compress File .MOV / .MP4 [ProRes422 HQ / H.264 เท่านั้น] ใน Resolution Full HD เท่านั้น และ Original Footage ของงานที่ถ่ายทำทั้งหมด *ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าทำ Animate / Motion / Key Screen / Color Grading

Standard Package 4K
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ส่งมอบ ผลงานในรูปแบบ Compress File .MOV / .MP4 [ProRes422 HQ / H.264 เท่านั้น] ใน Resolution Full HD หรือ 4K และ Original Footage ของงานที่ถ่ายทำทั้งหมด *ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าทำ Animate / Motion / Key Screen / Color Grading

ฟรีแลนซ์
Warinkorn

Warinkorn Plumejit I have skills in film making, Cinematographer, Editor, Graphic Design We have a expertise in Music Video / Short Film / Advertisement / Feature Film / Fashion Film

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน