Online VDO Content [ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอในรูปแบบออนไลน์คอนเทนต์]

0.0

Online Video Content / Vlog / Video Presentation / Video Promotor ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอในรูปแบบออนไลน์คอนเทนต์ วีดีโอพรีเซนต์ วีดีโอโปรโมท ทั้งในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Online VDO Content [ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอในรูปแบบออนไลน์คอนเทนต์]

  • 1. รับ Brief เพื่อวางแผนการทำงานและประเมินราคา
  • 2. เสนอ Solution ของงานและนำเสนอ Presentation

แพ็กเกจ ราคา Online VDO Content [ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอในรูปแบบออนไลน์คอนเทนต์]

Regular Package HD

฿8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ส่งมอบ ผลงานในรูปแบบ Compress File .MOV / .MP4 [H.264 เท่านั้น] ใน Resolution Full HD เท่านั้น และ Original Footage ของงานที่ถ่ายทำทั้งหมด *ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าทำ Animate / Motion / Key Screen / Color Grading


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Standard Package HD

฿15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ส่งมอบ ผลงานในรูปแบบ Compress File .MOV / .MP4 [ProRes422 HQ / H.264 เท่านั้น] ใน Resolution Full HD เท่านั้น และ Original Footage ของงานที่ถ่ายทำทั้งหมด *ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าทำ Animate / Motion / Key Screen / Color Grading


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Standard Package 4K

฿23,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ส่งมอบ ผลงานในรูปแบบ Compress File .MOV / .MP4 [ProRes422 HQ / H.264 เท่านั้น] ใน Resolution Full HD หรือ 4K และ Original Footage ของงานที่ถ่ายทำทั้งหมด *ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าทำ Animate / Motion / Key Screen / Color Grading


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!