บริการ Seeding Beauty Items by Incredi Content

ในโลกปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำได้ค่อนข้างง่ายและส่งผลอย่างมากในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ดังนั้นการทำ Seeding กับทาง Incridi Content จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และกระตุ้นยอดขายได้มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการ Seeding Beauty Items by Incredi Content

  • 1. ลูกค้าแจ้ง Scope of Work พร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • 2. ดำเนินการเสนอราคาค่าบริการ
แพ็กเกจ
Article Review จำนวน 5 ท่าน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. Full Article Review จำนวน 5 ท่านลงทาง Beauty Community Websites (website หลักคือ Jeban) พร้อมไฟล์ภาพ 6-10ภาพ/ท่าน 2. Short Review เน้นเนื้อหาใจความสำคัญเพื่อโพสต์ทาง Social Network Platform (Facebook Fan Page, Instagram หรือ Twitter) ตามช่องทางที่บล็อกเกอร์แต่ละท่านมี จำนวนช่องทางละ 1 โพสต์ 3. Report รายงานสรุปผลลัพธ์ข้อมูล performance การรีวิว Complimentary : - Boost Post ใน Budget ท่านละ 1,000 บาทจำนวน 1 ท่าน - IG Story ท่านละ 1 ครั้ง ในแบบรูปภาพจำนวน 5 ท่าน

Article Review จำนวน 10 ท่าน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. Full Article Review จำนวน 10 ท่านลงทาง Beauty Community Websites (website หลักคือ Jeban) พร้อมไฟล์ภาพ 6-10ภาพ/ท่าน 2. Short Review เน้นเนื้อหาใจความสำคัญเพื่อโพสต์ทาง Social Network Platform (Facebook Fan Page, Instagram หรือ Twitter) ตามช่องทางที่บล็อกเกอร์แต่ละท่านมี จำนวนช่องทางละ 1 โพสต์ 3. Report รายงานสรุปผลลัพธ์ข้อมูล performance การรีวิว Complimentary : - Boost Post ใน Budget ท่านละ 1,000 บาทจำนวน 2 ท่าน - IG Story ท่านละ 1 ครั้ง ในแบบรูปภาพจำนวน 10 ท่าน

PR Post จำนวน 10 ท่าน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

โพสต์ภาพผลิตภัณฑ์พร้อมแคปชั่นสั้นๆ ในเชิง PR โดยไม่รีวิวผลลัพธ์หรือส่วนผสม จำนวน 10 ท่าน ช่องทางการโพสต์ : - Social Network ตามช่องทางที่บล็อกเกอร์แต่ละท่านมีอย่างน้อยช่องทางละ 1 โพสต์ - IG Story ในรูปแบบภาพนิ่งท่านละ 1 โพสต์

ฟรีแลนซ์
วันวิเศษ

ชื่อเล่น : บูม จบการศึกษาจาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อายุ : 27 ปี ประเภทงานที่รับ : Review ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว / Make up / อาหารเสริม รูปแบบการรีวิว : Article และ Video

08/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
47 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน