รับร่างสัญญา แปลสัญญา ให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยนิสิตเก่าจุฬา และ University of Glasgow

รับร่างสัญญา พิจารณาแก้ไขและให้ความเห็นในสัญญา การออก legal opinion ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ประสบการณ์สัญญา สัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างทำของ / สัญญาขนส่งสินค้า / สัญญาว่าจ้างผลิตสินค้า / สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ / สัญญาซื้อขายหุ้น / สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น / สัญญาสนับสนุน กฎหมายที่ถนัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร่างสัญญา แปลสัญญา ให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยนิสิตเก่าจุฬา และ University of Glasgow

  • 1. ลูกค้าสอบถามเบื้องต้นเพื่อประเมินการว่าจ้างทาง chat นี้ได้ฟรี
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงานเพื่อทำการอนุมัติ
แพ็กเกจ
สัญญาภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- เอกสารสัญญา เอกสารแนบท้าย - ข้อแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบสัญญาเพื่อให้การลงนามในสัญญาถูกต้องตามกฎหมาย - ได้ทั้งไฟล์งานแบบ word และ pdf - สามารถขอให้จัดทำเป็นแบบฟอร์มสัญญา (blank form) เพื่อใช้หลายครั้งได้ คิดราคาตามจำนวนหน้า จำนวนสัญญา และความซับซ้อนของงานเริ่มต้นที่ 500 บาท

สัญญาภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- เอกสารสัญญา เอกสารแนบท้าย - ข้อแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบสัญญาเพื่อให้การลงนามในสัญญาถูกต้องตามกฎหมาย - ได้ทั้งไฟล์งานแบบ word และ pdf - สามารถขอให้จัดทำเป็นแบบฟอร์มสัญญา (blank form) เพื่อใช้หลายครั้งได้ คิดราคาตามจำนวนหน้า จำนวนสัญญา และความซับซ้อนของงานเริ่มต้นที่ 1000 บาท

หนังสือ เอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- หนังสือทวงถาม, notice, letter, letter of intent - ได้เอกสารเป็นไฟล์ word และ pdf ภาษาไทยเริ่มต้นที่ 500 บาท ภาษาอังกฤษเริ่มต้นที่ 1000 บาท

ฟรีแลนซ์
วรรณิกา

12 years of contract drafting and other legal opinion in both Thai and English with 2 Master's degrees. มีประสบการณ์ในการร่างสัญญา และพิจารณาให้ความเห็นกฎหมายเป็นระยะเวลา 12 ปี มีความสามารถในการจัดทำแบบสัญญามาตรฐานเพื่อการเริ่มธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น สัญญาร่วมทุน สัญญาจ้างพนักงาน สัญญาเช่า เป็นต้น

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน