รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท บทความ นวนิยาย เรื่องสั้น คอนเทนต์ออนไลน์ ฯลฯ

• ตรวจสอบความถูกต้องของคำในภาษาไทย การสะกดผิด ใช้คำผิด • การใช้คำให้เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหา • การใช้คำทับศัพท์ • การใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง • ความถูกต้องอื่น ๆ • การเกลาสำนวนภาษาให้สละสลวย • ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้ากระดาษหรือตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท บทความ นวนิยาย เรื่องสั้น คอนเทนต์ออนไลน์ ฯลฯ

  • 1. 1. รับบรีฟรายละเอียด ประเภทงาน ประเภทไฟล์งาน ขนาดกระดาษ จำนวนหน้า และความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างไฟล์งาน (หากมี) เพื่อประเมินราคา
  • 2. 2. เสนอราคาและแจ้งระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรต้นฉบับภาษาไทย แก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ และเกลาสำนวนภาษา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เนื้องาน กระดาษขนาด A4 / 50 หน้า 1. ตรวจสอบตัวสะกด แก้ไขคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ ระยะเวลาทำงาน 1 วัน - หน้าละ 10 บาท 2. พิสูจน์อักษร + เกลาสำนวนภาษา ระยะเวลาทำงาน 2 วัน - หน้าละ 15 บาท สอบถามรายละเอียด หรือประเมินราคางานก่อนได้ หมายเหตุ - ไฟล์ต้นฉบับ .doc, .docx หรือชนิดไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ - กรณีเนื้องานไม่เต็มหน้า คิดราคาตามสัดส่วน เช่น ½ หน้า ราคา 5 บาท - ส่งงานเป็นไฟล์ชนิดเดียวกับต้นฉบับ โดยผ่านการพิสูจน์อักษรตามหลักการ หรือเพิ่มการเกลาสำนวนภาษาให้สละสลวย - แก้ไขได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Wanisa

ประสบการณ์การพิสูจน์อักษรและ Rewriting ในบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์มากว่า 15 ปี รวมถึงการทำคอนเทนต์การตลาดออนไลน์

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน