รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท บทความ นวนิยาย เรื่องสั้น คอนเทนต์ออนไลน์ ฯลฯ

0

• ตรวจสอบความถูกต้องของคำในภาษาไทย การสะกดผิด ใช้คำผิด • การใช้คำให้เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหา • การใช้คำทับศัพท์ • การใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง • ความถูกต้องอื่น ๆ • การเกลาสำนวนภาษาให้สละสลวย • ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้ากระดาษหรือตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท บทความ นวนิยาย เรื่องสั้น คอนเทนต์ออนไลน์ ฯลฯ

  • 1. 1. รับบรีฟรายละเอียด ประเภทงาน ประเภทไฟล์งาน ขนาดกระดาษ จำนวนหน้า และความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างไฟล์งาน (หากมี) เพื่อประเมินราคา
  • 2. 2. เสนอราคาและแจ้งระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรต้นฉบับภาษาไทย แก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ และเกลาสำนวนภาษา฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เนื้องาน กระดาษขนาด A4 / 50 หน้า 1. ตรวจสอบตัวสะกด แก้ไขคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ ระยะเวลาทำงาน 1 วัน - หน้าละ 10 บาท 2. พิสูจน์อักษร + เกลาสำนวนภาษา ระยะเวลาทำงาน 2 วัน - หน้าละ 15 บาท สอบถามรายละเอียด หรือประเมินราคางานก่อนได้ หมายเหตุ - ไฟล์ต้นฉบับ .doc, .docx หรือชนิดไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ - กรณีเนื้องานไม่เต็มหน้า คิดราคาตามสัดส่วน เช่น ½ หน้า ราคา 5 บาท - ส่งงานเป็นไฟล์ชนิดเดียวกับต้นฉบับ โดยผ่านการพิสูจน์อักษรตามหลักการ หรือเพิ่มการเกลาสำนวนภาษาให้สละสลวย - แก้ไขได้ 2 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!