รับวางระบบ ACTIVE DIRECTORY (AD)

Install Active Directory Service Create User account – สร้าง User พร้อมแยก Group ตามแผนก Join Client – เพิ่ม computer เข้าระบบ ad Manage Policy (ไม่เกิน 2 Policy) ยกตัวอย่าง กำหนดสิทธิ์ User ไม่ให้เสียบ USB Flash Drive บนเครื่องได้ ยกเว้น ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือบุคคลตาที่ต้องการ **รีโมทหรือภายในจังหวัดสงขลา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวางระบบ ACTIVE DIRECTORY (AD)

  • 1. คุยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวน AD, หมายเลข IP ที่จะเป็น FSMO, การแบ่ง User และ Group Policy
  • 2. รีโมท หรือไปหน้างาน
แพ็กเกจ
Install ระบบ AD เบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-Install Active Directory Service -Create User account – สร้าง User พร้อมแยก Group ตามแผนก -Join Client -เพิ่ม computer เข้าระบบ ad (กรณีไม่เกิน 20 เครื่อง) -Manage Policy (ไม่เกิน 2 Policy) ยกตัวอย่าง -กำหนดสิทธิ์ User ไม่ให้เสียบ USB Flash Drive บนเครื่องได้ ยกเว้น ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือบุคคลตาที่ต้องการ -สอนการใช้งานเบื้องต้น **รีโมทหรือภายในจังหวัดสงขลา

Install ระบบ AD เบื้องต้น + Backup System State ของ AD
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-Install Active Directory Service -Create User account – สร้าง User พร้อมแยก Group ตามแผนก -Join Client -เพิ่ม computer เข้าระบบ ad (กรณีไม่เกิน 20 เครื่อง) -Manage Policy (ไม่เกิน 2 Policy) ยกตัวอย่าง -กำหนดสิทธิ์ User ไม่ให้เสียบ USB Flash Drive บนเครื่องได้ ยกเว้น ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือบุคคลตาที่ต้องการ -Backup System State ระบบ AD สำหรับใช้กู้ในกรณีระบบ AD พังเสียหาย -สอนการใช้งานเบื้องต้น **รีโมทหรือภายในจังหวัดสงขลา

รับติดตั้งระบบ File Server
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-จัดการระบบการเข้าถึงไฟล์แชร์ แบ่งสิทธิ์แยกเป็น User Account หรือ เป็น Group User แยกเป็นสิทธิ์แก้ไขได้ สิทธิ์อ่านได้เท่านั้น หรือ เข้าไม่ได้ - สร้าง User สำหรับใช้งาน และสำหรับจัดการสิทธิ์ -Create Folder แบ่งเป็น Group ตามแผนก หรือตามที่ต้องการ -Manage Permission – กำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานหรือแผนกต่างๆ ตามที่ต้องการของบริษัท จัดการคัดกรองไฟล์ที่อนุญาติวางลงใน Folder Share ว่าให้สามารถที่จะวางไฟล์ประเภทไหนได้บ้าง -Map network drive to client **รีโมทหรือภายในจังหวัดสงขลา

ฟรีแลนซ์
วชิรวงศ์

มีความถนัดด้านระบบ AD สามารถวางระบบ AD ได้ทั้ง Primary และ Additional Backup ระบบ ADไปจนถึงการกู้ระบบ AD จากการพังเสียหาย วางระบบ FIle Server เบื้องต้นไปจนถึงการทำ DFS

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน