บทความทั่วไป บทวิจารณ์ภาพยนตร์ บทสัมภาษณ์, บทรายการทีวี และบทโฆษณา

สามารถเขียนบทความทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในสื่อออนไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ก็ตาม โดยหัวข้อที่สามารถเขียนได้คือเรื่องทั่วไป, เทรนด์โลก, ภาพยนตร์กับสังคม, ความรู้ประวัติศาสตร์, ความรู้วิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บทความทั่วไป บทวิจารณ์ภาพยนตร์ บทสัมภาษณ์, บทรายการทีวี และบทโฆษณา

  • 1. รับโจทย์จากลูกค้า
  • 2. ตีความโจทย์ หรือนำเสนอแนวทางในการงานเขียนกับลูกค้า
แพ็กเกจ
บทความ (1 ชิ้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ประเภทของงานเขียน 1. เขียนรีวิวแนะนำหรือจัดอันดับสินค้า ภาษากึ่งทางการ ความยาวไม่เกิน 4,000 ตัวอักษร หรือ 500 คำ 2. เขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ในคุณค่าเชิงสังคม หรือวิจารณ์ในฉบับรูปแบบนิยม ความยาวไม่เกิน 2000 ตัวอักษร หรือ 400 คำ 3. บทความสำหรับสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นบทความหรือเรียบเรียงบทสัมภาษณ์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 Font TH_Saraban 16 pt

เหมาบทความ 10 ชิ้น/ เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ประเภทของงานเขียน 1. เขียนรีวิวแนะนำหรือจัดอันดับสินค้า ภาษากึ่งทางการ ความยาวไม่เกิน 4,000 ตัวอักษร หรือ 500 คำ 2. เขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ในคุณค่าเชิงสังคม หรือวิจารณ์ในฉบับรูปแบบนิยม ความยาวไม่เกิน 2000 ตัวอักษร หรือ 400 คำ 3. บทความสำหรับสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นบทความหรือเรียบเรียงบทสัมภาษณ์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 Font TH_Saraban 16 pt

เหมาบทความ 20 ชิ้น/ เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ประเภทของงานเขียน 1. เขียนรีวิวแนะนำหรือจัดอันดับสินค้า ภาษากึ่งทางการ ความยาวไม่เกิน 4,000 ตัวอักษร หรือ 500 คำ 2. เขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ในคุณค่าเชิงสังคม หรือวิจารณ์ในฉบับรูปแบบนิยม ความยาวไม่เกิน 2000 ตัวอักษร หรือ 400 คำ 3. บทความสำหรับสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นบทความหรือเรียบเรียงบทสัมภาษณ์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 Font TH_Saraban 16 pt

ฟรีแลนซ์
VITTAYA

เป็น Creative ด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ที่มีความสามารถในการออกแบบการเล่าเรื่อง สามารถเขียนงานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ บทสารคดี บทหนัง บทวิจารณ์ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานด้าน UX ได้เช่น Reserch, Persona, Flow, User Journey map, Wireframeไปจนถึง Prototype ได้

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน