รับทำระบบ ERP เฉพาะทางสำหรับธุรกิจของคุณในรูปแบบ Web application

เขียนระบบ ERP เฉพาะทางสำหรับธุรกิจของคุณในรูปแบบ Web application พร้อมระบบ Export PDF , Excel , ออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำระบบ ERP เฉพาะทางสำหรับธุรกิจของคุณในรูปแบบ Web application

  • 1. พูดคุยรายละเอียดและความต้องการของงานทั้งหมด
  • 2. กำหนดระยะเวลาพัฒนา, ราคา, กำหนดระยะเวลา support กรณีเกิด bug หรือมีปัญหาและเวลาส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
ระบบเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ (ERP System) Size S
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

ประกอบไปด้วย ระบบพื้นฐาน และ เมนูสำหรับธุรกิจของคุณ --ระบบพื้นฐาน-- ระบบล็อกอิน ระบบสมาชิก ระบบสิทธิ์ของสมาชิก ระบบออกใบเสร็จ ระบบออกใบ invoice ระบบ export pdf ระบบ export excel --เมนูสำหรับธุรกิจของคุณ-- ***ไม่เกิน 7 เมนู*** ราคาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จำนวนเมนู ,ความซับซ้อนของระบบ เป็นต้น

ระบบเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ (ERP System) Size M
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

ประกอบไปด้วย ระบบพื้นฐาน และ เมนูสำหรับธุรกิจของคุณ --ระบบพื้นฐาน-- ระบบล็อกอิน ระบบสมาชิก ระบบสิทธิ์ของสมาชิก ระบบออกใบเสร็จ ระบบออกใบ invoice ระบบ export pdf ระบบ export excel --เมนูสำหรับธุรกิจของคุณ-- ***ไม่เกิน 12 เมนู*** ราคาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จำนวนเมนู ,ความซับซ้อนของระบบ เป็นต้น

ระบบเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ (ERP System) Size XL
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

ประกอบไปด้วย ระบบพื้นฐาน และ เมนูสำหรับธุรกิจของคุณ --ระบบพื้นฐาน-- ระบบล็อกอิน ระบบสมาชิก ระบบสิทธิ์ของสมาชิก ระบบออกใบเสร็จ ระบบออกใบ invoice ระบบ export pdf ระบบ export excel --เมนูสำหรับธุรกิจของคุณ-- ***ไม่เกิน 18 เมนู*** ราคาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จำนวนเมนู ,ความซับซ้อนของระบบ เป็นต้น

ฟรีแลนซ์
ศตพร

มีประสบการณ์ Web develop 4 ปี สามารถเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยใช้ PHP framework Laravel เช่น ระบบเงินกู้ , ระบบคิดคำนวณค่าตอบแทนพนักงาน , ระบบออกใบ Invoice และใบเสร็จรับเงิน, ระบบคอร์สเรียนออนไลน์ , ระบบตระกร้าสินค้า เป็นต้น

12/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน