“1-on-1 Business Coaching for SMEs”

0.0

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่ายุค 4.0 ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อ-ขายของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้บริโภคมีความรอบรู้และมีพฤติกรรมเชิงรุกมากกว่าแต่ก่อน นิยมการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการระหว่างกัน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, LineOA และ Google เป็นต้น ในหลายๆกรณี ผู้ประกอบการ ต้องคิดและทำไปพร้อมๆกัน โดยที่ไม่ได้ย้อนกลับมาเพื่อวิเคาระห์ และ วางกรอบของธุรกิจตนเอง ว่าสถานการณ์ ปัจจุบันนั้น “เราอยู่จุดไหน?” “รายได้ควรเพิ่มขึ้นจากช่องทางใด?” “ช่องทางจำหน่ายปัจจุบันเพียงพอหรือไม่?” “เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดมากมายไปหมด แต่ควนเครื่อมือใดเพื่อคุ้มค่าในการลงทุน” “รายได้-ค่าใช้จ่าย” “บริหารจัดการคน” และ “กำไรที่ต้องการจริงๆนั้นควร ลดและเพิ่มเรื่องใด?” คำถามและหัวข้อเหล่านี้ คือ FAQ หลักๆ ที่ได้รับ และ วางแนวทางบริหารจัดการให้แก่กลุ่มธุรกิจกว่า 100 ธุรกิจ(กิจการ) ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาผ่านการทำ Business Coaching 1-on-1 for SMEs

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ “1-on-1 Business Coaching for SMEs”

  • 1. 1. Business Analyzed: วิเคราะห์ภาพรวมของกิจการ ธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
  • 2. 2. Business Model Canvas: เพื่อวิเคราะห์ และ วางกรอบของธุรกิจ

แพ็กเกจ ราคา “1-on-1 Business Coaching for SMEs”

฿45,000
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

โครงการอบรมนี้เหมาะกับ: 1. ผู้ประกอบการกิจการ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม SMEs Start-Up 2. ตัวแทนบริษัทฯ กิจการ ธุรกิจแผนกการตลาด และ แผนกขาย 3. บุคลากรบริษัทฯ และ บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมโครงการอบรม: ต่อ 1 ธุรกิจ ระยะเวลาโครงการอบรม: 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:00 น. (4-6 ชั่วโมงต่อวัน) สถานที่: บริษัทฯ เจ้าของกิจการสำหรับการทำ “1-on-1 Business Coaching for SMEs” หรือ กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมร่วมกับ เจ้าของกิจการ หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมโครงการอบรม รวมเอกสารประกอบการอบรม และ การจัดการต่าง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!