รับจ้างถอดเทปการบรรยาย บทสัมภาษณ์ รายงานการประชุม ภาษาไทย

รับถอดเทปไฟล์เสียง และ วีดีโอ ภาษาไทย ค่าบริการขั้นต่ำนาทีละ 9 บาท ในกรณีที่ไฟล์เสียง หรือ วีดีโอมีความยาวเกิน 1 ชั่วโมงคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงละ 500 บาท ลูกค้าสามารถระบุความต้องการได้ว่าจะให้จัดเอกสารในรูปแบบใด เช่น บทความ บทสัมภาษณ์ รายงานการประชุม หรือ ในรูปของการสรุปเลคเชอร์ เป็นต้น ระยะเวลาการส่งมอบงานประมาณ 4 ถึง 5 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของงานและความยากง่าย เมื่อเสร็จจะส่งงานให้แก่ลูกค้าเป็นไฟล์ .docx หรือ .PDF สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไฟล์เสียงไม่ชัดเจนจะจัดทำตัวอักษรสีแดง หรือ จุดไข่ปลาเว้นว่างไว้ ในกรณีที่มีการเรียบเรียงคำใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมจะจัดทำเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินในวงเล็บไว้ ในกรณีที่เป็นการสรุปเนื้อหาจะทำเป็นตัวอักษรสีส้มไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้างถอดเทปการบรรยาย บทสัมภาษณ์ รายงานการประชุม ภาษาไทย

  • 1. พูดคุย รับไฟล์งานเพื่อประเมินราคา
  • 2. ลูกค้าบอกความต้องการของงาน
แพ็กเกจ
ราคาปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

คิดราคาตามความยาวของไฟล์เสียง นาทีละ 9 บาท ระยะเวลาการส่งมอบงานประมาณ 4 ถึง 5 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของงานและความยากง่าย เมื่อเสร็จจะส่งงานให้แก่ลูกค้าเป็นไฟล์ .docx หรือ .PDF หรืออื่น ๆ สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไฟล์เสียงไม่ชัดเจนจะจัดทำตัวอักษรสีแดง หรือ จุดไข่ปลาเว้นว่างไว้ ในกรณีที่มีการเรียบเรียงคำใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมจะจัดทำเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินในวงเล็บไว้ ในกรณีที่เป็นการสรุปเนื้อหาจะทำเป็นตัวอักษรสีส้มไว้

ฟรีแลนซ์
Thanaporn

เรียนจบปริญญาตรี นิติศาสตร์ เมื่อปี 2560 ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยทนายความ (ไม่มีใบอนุญาตว่าความ) งานส่วนใหญ่ที่ทำคือการร่างสัญญา พินัยกรรม จดทะเบียนบริษัท และ อสังหาริมทรัพย์ เป็นสองภาษา ไทย-อังกฤษ สมัยเรียนมีโอกาศถอดเทปที่บรรยายของอาจารย์ เขียนสรุป ทำเลคเชอร์บ่อยครั้ง

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
27 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน