ล่ามแปลภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น

บริการล่ามแปลภาษาสำหรับคู่ภาษาต่อไปนี้ - ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย - ไทย-ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น-ไทย มีประสบการณ์เป็นล่ามประจำโรงงานญี่ปุ่นและฟรีแลนซ์ ภาษาเฉพาะทางวิศวกรรม - ล่ามโรงงาน - ล่ามเจรจาธุรกิจ - ล่ามประชุมวิศวกรรม - ล่ามไซต์งานก่อสร้าง มีคะแนนสอบวัดระดับภาษา TOEIC 980/990 และ JLPT N2 หมายเหตุ: รับเฉพาะงานล่ามแปลสลับ (Consecutive Interpretation) เท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ล่ามแปลภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน คู่ภาษา วันที่ เวลา สถานที่ และเนื้อหา
  • 2. ตกลงงานและยืนยันเริ่มงาน
แพ็กเกจ
ล่ามเจรจาระยะสั้น (สูงสุด 2 ชั่วโมง)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการล่ามนอกสถานที่สูงสุด 2 ชั่วโมง

ล่ามครึ่งวัน (สูงสุด 4 ชั่วโมง)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการล่ามนอกสถานที่ครึ่งวัน สูงสุด 4 ชั่วโมง

ล่ามเต็มวัน (สูงสุด 8 ชั่วโมง)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการล่ามนอกสถานที่เต็มวัน สูงสุด 8 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
Vasee

นักแปลและล่ามฟรีแลนซ์ภาษาไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2013 TOEIC 980 และ ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 จบการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร นักบินพาณิชย์

02/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน