specialist
milestone

แปลภาษาไทย อังกฤษ เอกสารวิศวกรรม โดยวิศวกร

บริการแปลภาษาสำหรับคู่ภาษาต่อไปนี้ - ไทย-อังกฤษ - อังกฤษ-ไทย มีประสบการณ์เป็นวิศวกรและนักแปลฟรีแลนซ์ตั้งแต่ปี 2013 ภาษาเฉพาะทางวิศวกรรม - แปลคู่มือปฏิบัติงาน - แปลเอกสารทางเทคนิค คู่มือ สเปกเครื่องจักร - แปลเอกสารทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ - แปลบทความวิจัยวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ รับประกันความพึงพอใจ แก้ไขได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง จบการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลนานาชาติ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษา TOEIC 980/990

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาไทย อังกฤษ เอกสารวิศวกรรม โดยวิศวกร

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา รูปแบบที่ต้องการ และกำหนดวันจัดส่ง
  • 2. ตกลงราคาและวันจัดส่งพร้อมเริ่มงาน
แพ็กเกจ
แปลเอกสารทั่วไป ไทย อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนคำตามจริงและรูปแบบของงาน ส่งตัวอย่างเพื่อประเมินได้ครับ เอกสารทั่วไป

แปลเอกสารวิศวกรรม ไทย อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนคำตามจริงและรูปแบบของงาน ส่งตัวอย่างเพื่อประเมินได้ครับ เอกสารวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ คู่มือการใช้เครื่องจักร เอกสารสเปคเครื่องจักร เอกสารวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ แปลโดยวิศวกร

ฟรีแลนซ์
Vasee

นักแปลและล่ามฟรีแลนซ์ภาษาไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2013 TOEIC 980 และ ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 จบการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร นักบินพาณิชย์

02/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
90 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน