Excel, Google sheet, App script,สร้างแบบสอบถาม,คีย์ข้อมูลต่างๆ

-สร้างตาราง, กราฟ -รับเขียนสูตร google sheets, Excel -สร้าง Web app ดึงข้อมูลจาก google sheet -สร้างแบบสอบถาม google form -พิมพ์เอกสารคีย์ข้อมูลทุกชนิด -ทำบิลเงินสด, ใบเสนอราคา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Excel, Google sheet, App script,สร้างแบบสอบถาม,คีย์ข้อมูลต่างๆ

  • 1. รับความต้องการ รายละเอียดของงาน
  • 2. ตกลงราคาระยะเวลาในการทำงาน พิจารณาตามความยาก-ง่าย ของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลิ้งค์ไฟล์งาน หรือ ไฟล์ .XLXS จำนวน1 หน้า

ฟรีแลนซ์
Varapan

รับทำโปรเจค web app Pythonflask,html,javascript,bootstrap, php จบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ Project ที่เคยทำ Web application ->ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล,เว็บแสดงสินค้า, ระบบวางแพลนท่องเที่ยว,ระบบเช่ารถ,เว็บขายคอนโด Arduino -> ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ

06/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน