แปลเอกสารทางกฏหมายโดยที่ปรึกษาบริษัทกฎหมายข้ามชาติ

รับแปลเอกสารทางกฏหมายและบทวิจัยทางกฎหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยทีมที่ปรึกษากฏหมายที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและมีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศมากกว่า 10 ปี รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1) หากงานแปลมีจำนวนมาก เราจะทำการ Quote ค่าบริการแปลในอัตราลดพิเศษให้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับงานด่วนอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม 2) ไฟล์งานแปลที่นำส่งให้ผู้แปลถือเป็นไฟล์ตั้งต้น (original file) หากมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ตั้งต้น และส่งผลให้งานแปลดังกล่าวต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ถือว่าเป็นงานชิ้นใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการตัดสินของผู้แปล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารทางกฏหมายโดยที่ปรึกษาบริษัทกฎหมายข้ามชาติ

  • 1. รับเนื้อหาสำหรับการจัดทำงานแปล (original file) เพื่อประเมินราคา
  • 2. พูดคุยเพื่อสอบถามความต้องการพิเศษและยืนยันว่าไฟล์ตั้งต้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแล้ว
แปลภาษา
แพ็กเกจ
บริการแปลเอกสารทางกฏหมายโดยทีมที่ปรึกษากฏหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เอกสารแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นไฟล์ .doc (Microsoft word) โดยไฟล์ต้นฉบับมีความยาวตัวอักษรจำนวน 500 คำ สามารถขอให้แก้ไขได้ 1 ครั้ง หากงานมีความยาวมากอาจสามารถคิดเป็นราคาแบบเหมาจ่ายได้

บริการแปลเอกสารทางกฏหมายโดยทีมที่ปรึกษากฏหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เอกสารแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นไฟล์ .doc (Microsoft word) โดยไฟล์ต้นฉบับมีความยาวตัวอักษรจำนวน 500 คำ สามารถขอให้แก้ไขได้ 1 ครั้ง หากงานมีความยาวมากอาจสามารถคิดเป็นราคาแบบเหมาจ่ายได้

บริการแปลเอกสารทางกฏหมายโดยทีมที่ปรึกษากฏหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับงานแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารที่ได้ใช้บริการแปลกับเราแล้ว)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เอกสารแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นไฟล์ .doc (Microsoft word) โดยเป็นงานที่แปลจากไฟล์ต้นฉบับที่เปลี่ยนแปลง/แก้ไขจากไฟล์เอกสารภาษาไทยที่เคยส่งให้ทางเราแปล มีความยาวตัวอักษรจำนวนไม่เกิน 500 คำ สามารถขอให้แก้ไขได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Thanasit

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสำนักงานกฎหมาย โดยมีบริการด้านแปลเอกสารด้านกฎหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นอังกฤษ

07/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน