รับเขียนบทคัดย่อและเรียบเรียงบทความวิจัย

- รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยจากงานวิจัยของลูกค้า **ในกรณีภาษาอังกฤษรับเขียนเช่นกันหากลูกค้ารับได้ เนื่องจากสกิลภาษาอังกฤษของฟรีแลนด์ไม่ถึงระดับโปร - เรียบเรียงบทความวิจัย และการอ้างอิงให้เป็นไปตาม Template ที่กำหนด - รับปรึกษาการส่งวารสารเข้าระบบ ThaiJO หรืองานประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่บทความวิชาการของลูกค้า - รับประสานงานกับกองบรรณาธิการของวารสารต่าง ๆ ในระบบ THaiJO เพื่อส่งบทความตีพิมพ์ ทั้งนี้การตีพิมพ์จะเป็นไปตามความเห็นของผู้ทรงในวารสารนั้น ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทคัดย่อและเรียบเรียงบทความวิจัย

  • 1. แจ้งความต้องการของงาน (Abstract บทคัดย่อ และ Template ที่กำหนด)
  • 2. หากต้องการให้ส่งบทความวิจัยเข้าระบบ ThaiJO โปรดแจ้งและทำข้อตกลง (มีค่าบริการเพิ่ม)
แพ็กเกจ
บทคัดย่อภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทคัดย่อภาษาไทยตาม Template ที่กำหนด ในไฟล์ word และ pdf

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทคัดย่อภาษาอังกฤษตาม Template ที่กำหนด ในไฟล์ word และ pdf

เรียบเรียงบทความตาม Template ที่กำหนด
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทความวิจัย และแก้ไขอ้างอิงตาม Template ที่กำหนด ในไฟล์ word และ pdf

ฟรีแลนซ์
Thitima

Bachelor of Science Program in Statistics at Naresuan University เป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วย Excel SPSS Minitab และ Rstudio

11/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน