รับเขียนบทคัดย่อและเรียบเรียงบทความวิจัย

4.59
ขายได้ 18 ครั้ง

- รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยจากงานวิจัยของลูกค้า **ในกรณีภาษาอังกฤษรับเขียนเช่นกันหากลูกค้ารับได้ เนื่องจากสกิลภาษาอังกฤษของฟรีแลนด์ไม่ถึงระดับโปร - เรียบเรียงบทความวิจัย และการอ้างอิงให้เป็นไปตาม Template ที่กำหนด - รับปรึกษาการส่งวารสารเข้าระบบ ThaiJO หรืองานประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่บทความวิชาการของลูกค้า - รับประสานงานกับกองบรรณาธิการของวารสารต่าง ๆ ในระบบ THaiJO เพื่อส่งบทความตีพิมพ์ ทั้งนี้การตีพิมพ์จะเป็นไปตามความเห็นของผู้ทรงในวารสารนั้น ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทคัดย่อและเรียบเรียงบทความวิจัย

  • 1. แจ้งความต้องการของงาน (Abstract บทคัดย่อ และ Template ที่กำหนด)
  • 2. หากต้องการให้ส่งบทความวิจัยเข้าระบบ ThaiJO โปรดแจ้งและทำข้อตกลง (มีค่าบริการเพิ่ม)
แพ็กเกจ
บทคัดย่อภาษาไทย฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทคัดย่อภาษาไทยตาม Template ที่กำหนด ในไฟล์ word และ pdf


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ฿ 700
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทคัดย่อภาษาอังกฤษตาม Template ที่กำหนด ในไฟล์ word และ pdf


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
เรียบเรียงบทความตาม Template ที่กำหนด฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทความวิจัย และแก้ไขอ้างอิงตาม Template ที่กำหนด ในไฟล์ word และ pdf


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!