**รับสอน** Power BI Basic Course 1001

**รับสอน** เริ่มต้น 650 / ชั่วโมง [2 ชั่วโมงขึ้นไป] สิ่งที่ลูกค้าจะได้เรียน Data Prep Split Column (Power Query) Data Virtualization 1. Pie chart 2. Cluster Bar Chart 3. Stack Bar Chart 4. Line Chart 5. Stack Column Chart 6. Data Label 7. Label Background 8. Slicer (Select All...) 9. Date Time Selection (Slicer) 10. Cluster Bar Chart --> Top 5 11. Table 12. Matrix 13. Adding Column (Switch...) 14. Adding Measurement (Average, Sum, Max, Min)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ **รับสอน** Power BI Basic Course 1001

  • 1. สอบถาม Skill เกี่ยวกับ Power BI กับลูกค้า
  • 2. เตรียมการสอน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Data Prep Split Column (Power Query) Data Virtualization 1. Pie chart 2. Cluster Bar Chart 3. Stack Bar Chart 4. Line Chart 5. Stack Column Chart 6. Data Label 7. Label Background 8. Slicer (Select All...) 9. Date Time Selection (Slicer) 10. Cluster Bar Chart --> Top 5 11. Table 12. Matrix 13. Adding Column (Switch...) 14. Adding Measurement (Average, Sum, Max, Min)

ฟรีแลนซ์
Sarawut

Computer Science (Bachelor’s degree), King Mongkut's University of Technology Thonburi. -BI Dev at Dtac. -Internship at G-ABLE. In the department of BI Dev. Create and design dashboard by using BI tools. Skills Data Virtualization BI Dev tools Tableau Microsoft Power BI

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน