รับถอดเทป คลิปเสียงประชุม เลคเชอร์ ภาษาไทย รับงานด่วน

สวัสดีค่ะ ชื่อ "ฝน" นะคะ รับถอดเทป แกะคลิปเสียงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานเร่งด่วน หรือไม่เร่งด่วนค่ะ การรับงานและระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับคิว และความชัดเจนของเสียงนะคะ เพราะเราจะต้องทำงานให้ออกมาเรียบร้อยมากที่สุด งานปกติ - ความยาวคลิปเสียงไม่เกิน 90 นาทีและเสียงมีความชัดเจน รับงานภายใน 2 วันค่ะ - ความยาวคลิปเสียงเกิน 90 นาทีเป็นต้นไป และมีความชัดเจนรับงานภายใน 3-5 วัน งานเร่งด่วน - ถ้าความยาวคลิปเสียงไม่เกิน 180 นาที รับงานภายใน 1 วันนะคะ ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับการตกลงของลูกค้า กับฟรีแลนซ์ หากต้องการเร่งด่วนมากๆสามารถแจ้งเพื่อตกลงกันก่อนได้ค่ะ หากคลิปเสียงไม่ชัดเจน ติดขัด จะต้องมีการตกลงระยะเวลากับลูกค้าให้เข้ากันตรงกันค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดเทป คลิปเสียงประชุม เลคเชอร์ ภาษาไทย รับงานด่วน

  • 1. ลูกค้าบอกความต้องการว่างานเร่งด่วนหรือไม่
  • 2. ลูกค้าส่งไฟล์คลิปเสียงเพื่อประเมินราคา และระยะเวลาที่สามารถจะทำให้งานออกมาสมบูรณ์ เรียบร้อยมากที่สุด
แพ็กเกจ
งานปกติ เสียงภาษาไทย คลิปเสียงระยะเวลาน้อยกว่า 90 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ถอดเทปเสียงภาษาไทย หากคลิปเสียงชัดเจน คิดนาทีละ 8 บาท หากคลิปเสียงไม่ชัดเจน เสียงเบา เสียวแทรกทั้งคลิป คิดนาทีละ 10 บาท หากเสียงไม่ชัดเจนบางส่วนของคลิปก็จะคิดตามเวลาในช่วงที่ไม่ชัดนั้น ลูกค้าสามารถรับงานภายใน 2 วัน ขึ้นกับคิว ความยากง่ายและการตกลงระหว่างฟรีแลนซ์กับลูกค้า และแก้ไขได้ 2 ครั้ง ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ word, pdf ลูกค้าสามารถแจ้งฟ้อนต์ได้

งานปกติ เสียงภาษาไทย คลิปเสียงระยะเวลามากกว่า 90 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ถอดเทปเสียงภาษาไทย หากคลิปเสียงชัดเจน คิดนาทีละ 8 บาท หากคลิปเสียงไม่ชัดเจน เสียงเบา เสียวแทรกทั้งคลิป คิดนาทีละ 10 บาท หากเสียงไม่ชัดเจนบางส่วนของคลิปก็จะคิดตามเวลาในช่วงที่ไม่ชัดนั้น ลูกค้าสามารถรับงานภายใน 3-5 วัน ขึ้นกับคิว ความยากง่ายและการตกลงระหว่างฟรีแลนซ์กับลูกค้า และแก้ไขได้ 2 ครั้ง ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ word, pdf ลูกค้าสามารถแจ้งฟ้อนต์ได้

งานเร่งด่วน เสียงภาษาไทย ด่วนภายใน 1 วัน รับได้ 180 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เสียงชัดเจน คิดนาทีละ 15 บาท เสียงไม่ชัดเจน เสียงเบา มีเสียงอื่นๆรบกวน คิดนาทีละ 20 บาท งานด่วน 1 วันรับระยะเวลาของคลิปเสียงไม่เกิน 180 นาที หากเร่งด่วนมากๆ สามารถส่งข้อความเข้ามาคุยเพื่อตกลงระยะเวลาการทำงานได้ และสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ word, pdf ลูกค้าสามารถแจ้งฟ้อนต์ได้

ฟรีแลนซ์
Unchalee

ดิฉันมีความถนัดในการใช้ word excel ออกแบบกราฟฟิก และอื่นๆ ในช่วงแรกอยากจะรับงานพิมพ์เอกสาร ถอดเทป ซึ่งดิฉันจะทำงานออกมาให้เรียบร้อยและตรงกับความต้องการของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถาม ตกลงเกี่ยวกับงานได้ตลอดเวลา ดิฉันจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดค่ะ

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน