รับเขียนโปรแกรม unity 2d

สร้างโปรแกรมจาก Unity - โปรแกรมไม่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับเว็บไซต์ - สามารถเขียนให้ใช้การร่วมกับ arduino ได้เชื่อมต่อผ่านทางสาย USB - สามารถทำเซฟข้อมูลและดึงข้อมูลเป็นไฟล์ json ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนโปรแกรม unity 2d

  • 1. พูดคุยรับบรีฟงานที่จะทำ รวมถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมาให้ เช่น Art work
  • 2. ทำตัวอย่างโปรแกรมส่งให้ลูกค้าดูก่อนสามารถเปลี่ยนแปลงบรีฟโปรแกรมได้ 1-2 ครั้ง(แล้วแต่กรณี) ในขั้นตอนนี้หลังจากที่เห็นตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมตามบรีฟแล้ว
แพ็กเกจ
โปรแกรมขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

โปรแกรมที่เสร็จแล้วพร้อมติดตั้งและสามารถนำไปใช้งานได้เลย รายละเอียด - โปรแกรมที่สามารถแสดงข้อมูลอย่างเดียว - หน้าเนื้อหาที่มีไม่เกิน 7 หน้า (ลูกค้าจัดหาไฟล์ Art work หรือ ทำหน้า UI มาให้) ** หมายเหตุ มีอนิเมชั่นให้นิดหน่อย เช่น อนิเมชั่นตอนกดปุ่ม - สามารถมีเสียงพื้นหลังของโปรแกรมได้อย่างเดียวไม่มีเสียงคลิก (ลูกค้าจัดหาไฟล์เสียงให้) - ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Arduino หรือกล่องควบคุมได้

โปรแกรมขนาดกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

โปรแกรมที่เสร็จแล้วพร้อมติดตั้งและสามารถนำไปใช้งานได้เลย รายละเอียด - โปรแกรมที่สามารถแสดงข้อมูลอย่างเดียว - หน้าเนื้อหาที่มีไม่เกิน 10 หน้า (ลูกค้าจัดหาไฟล์ Art work หรือ ทำหน้า UI มาให้) ** หมายเหตุ มีอนิเมชั่นให้ เช่น อนิเมชั่นตอนกดปุ่ม, ชุดข้อมูลมีอนิเมชั่นตอนเปลี่ยนข้อมูล - สามารถใส่เสียงพื้นหลังของโปรแกรมและใส่เสียงการคลิกของปุ่มได้ (ลูกค้าจัดหาไฟล์เสียงให้) - ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Arduino หรือกล่องควบคุมได้

โปรแกรมขนาดใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

โปรแกรมที่เสร็จแล้วพร้อมติดตั้งและสามารถนำไปใช้งานได้เลย รายละเอียด - โปรแกรมที่สามารถแสดงข้อมูลและเชื่อมต่อกับ Arduino ได้ - หน้าเนื้อหาที่มีไม่เกิน 15 หน้า (ลูกค้าจัดหาไฟล์ Art work หรือ ทำหน้า UI มาให้) ** หมายเหตุ มีอนิเมชั่นให้ เช่น อนิเมชั่นตอนกดปุ่ม, อนิเมชั่นตอนเข้าและออกของข้อมูล, อนิเมชั่นขณะเปลี่ยนหน้า Scene - สามารถใส่เสียงพื้นหลังของโปรแกรมและใส่เสียงการคลิกของปุ่มได้ (ลูกค้าจัดหาเสียงมาให้) - โปรแกรมส่งคำสั่งให้กล่องควบคุม (Arduino สามารถทำงานตามที่กำหนดได้ เช่น เปิด/ปิด สวิตช์ไฟ)

ฟรีแลนซ์
Udomsak

รับเขียนโปรแกรมเล็กๆ จาก Unity 2d ในราคาย่อมเยาว์ (ผู้จ้างต้องเตรียม UI หรือ Art work มาให้เองนะครับ)

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน