collage

งานคอลลาจภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ collage

  • 1. รับรายละเอียดบรีฟงานจากลูกค้า
  • 2. ส่งดราฟแรกให้ลูกค้าเลือกสองแบบ
แพ็กเกจ
class 3
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานคอลลาจ พร้อมไฟล์ แก้ไขได้ครั้งเดียว

class 2
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานคอลลาจ พร้อมไฟล์ แก้ไขได้สองครั้ง

class 1
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานคอลลาจ พร้อมไฟล์ แก้ไขได้สามครั้ง

ฟรีแลนซ์
chompoonut

My name is Chompoonut. I'm a graphic designer who interested in motion graphic and collage art

05/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน