นักจิตวิทยาให้บริการปรึกษา ทุกปัญหา ทุกความรู้สึก รวมถึงโรคทางจิตเวช

ทุกปัญหามีทางออก ถ้าคุณอยากบอก เราพร้อมรับฟังอย่างเข้าใจ(Deep Listening) หากหนทางจะพัง เราพร้อมให้คำปรึกษา โดยนักจิตวิทยาผู้มีประสบการณ์มากกว่าพันเคส. บริการที่มี 1.รับฟัง พูดคุย ค้นหาปัญหา สร้างความเข้าใจในปัญหา ร่วมหาแนวทางการแก้ไข 2.ประเมินความเครียด ความเสียงโรคซึมเศร้า พร้อมให้ข้อมูล หาแนวทางการดูแล รักษา ป้องกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ นักจิตวิทยาให้บริการปรึกษา ทุกปัญหา ทุกความรู้สึก รวมถึงโรคทางจิตเวช

  • 1. ระบุหัวข้อของปัญหา นัดหมายวัน-เวลาในการพูดคุย
  • 2. พูดคุยรับคำปรึกษา
แพ็กเกจ
ผ่อนคลาย 30 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พูดคุย สำรวจปัญหา หาสาเหตุของปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง อาจมีกระบวนการฝีกปฏิบัติร่วมด้วย(แล้วแต่กรณี) รวมทั้งหมดเป็นเวลา 30 นาที

ผ่อนคลาย 45 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พูดคุย สำรวจปัญหา หาสาเหตุของปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง อาจมีกระบวนการฝีกปฏิบัติร่วมด้วย(แล้วแต่กรณี) รวมทั้งหมดเป็นเวลา 45 นาที

ผ่อนคลาย 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พูดคุย สำรวจปัญหา หาสาเหตุของปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง อาจมีกระบวนการฝีกปฏิบัติร่วมด้วย(แล้วแต่กรณี) รวมทั้งหมดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
ธนเสริฐ

นักจิตวิทยาผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยยึดหลักทฤษฎีเน้นที่ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
26 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน