รับพิมพ์งาน รายงาน และเอกสาร (ภาษาไทย/อังกฤษ)

0

- รายงาน IS วิทยานิพนธ์ บทความทั่วไป บทความวิชาการ บทความวิจัย บทสัมภาษณ์ เรื่องสั้น และงานเขียนประเภทอื่น ๆ - สามารถพิมพ์สัญลักษณ์ อักขระพิเศษ สูตรคณิตศาสตร์ สมการ ตัวอักษรจีน และบาลีได้ - ไฟล์เอกสารต้นฉบับต้องมีข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน - หากต้องการให้ใส่รูปภาพเพิ่มเติม ลูกค้าต้องแนบไฟล์รูปภาพมาด้วย - หากต้องการให้จัดทำบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง รูปแบบ APA เพิ่มเติม รายการละ 5 บาท - พิมพ์งานตามต้นฉบับเท่านั้น ไม่รวมถึงการพิสูจน์อักษรและบรรณาธิกร หากลูกค้าต้องการให้พิสูจน์อักษร บรรณาธิกร หรือเกลาภาษา เรียบเรียงรูปประโยคใหม่สามารถตกลงได้ ----- พิมพ์งานทั่วไป (General Typing) - พิมพ์งานเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ระยะเวลาในการทำงานโดยประมาณ 1-7 วัน - ขนาด A4 ตัวอักษรขนาด 16 ไม่เกิน 30 หน้า กรณีเกิน 30 หน้าคิดเป็นหน้าละ 10 บาท - สำหรับ Google Docs นับจำนวนคำ โดย 500 คำคิดเป็น 1 หน้า พิมพ์งานเร่งด่วน (Urgent Typing) - พิมพ์งานเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ระยะเวลาในการทำงานโดยประมาณ 1-3 วัน - ขนาด A4 ตัวอักษรขนาด 16 ไม่เกิน 30 หน้า กรณีเกิน 30 หน้าคิดเป็นหน้าละ 15 บาท - สำหรับ Google Docs นับจำนวนคำ โดย 500 คำคิดเป็น 1 หน้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน รายงาน และเอกสาร (ภาษาไทย/อังกฤษ)

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์พิจารณาเพื่อเสนอราคา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
พิมพ์งานทั่วไป (General Typing)
พิมพ์งานเร่งด่วน (Urgent Typing)
พิมพ์งานเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั่วไป ภายใน 7 วัน
พิมพ์งานเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเร่งด่วน ภายใน 3 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน
7 วัน
3 วัน
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
30 หน้า
30 หน้า
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ไฟล์งานต้นฉบับ
เฉพาะภาษาไทย
รองรับภาษาอังกฤษ
รองรับสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์
ราคา
฿ 300
฿ 450
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!